Už déle než rok se staví silniční obchvat města, který vede mimo jiné přes území části Darkov. Jak se podle Vás změní život lidí v Darkově poté, co bude zprovozněn silniční obchvat města?
Životy lidí v Darkově by se neměly změnit nijak. Obchvat města by však především měl změnit životy lidí v celé Karviné v tom smyslu, že se zásadně sníží emise a prašnost v celém městě.

Před nějakou dobou se v Darkově budoval kanalizační sběrač, nato se opravoval Lázeňská ulice, hlavní tepna vedoucí z Fryštátu k lázním. Jaké další investice v této městské části chystáte?
V rámci Darkova počítáme s následnou běžnou údržbou, stále hledáme dotační programy a finanční prostředky na opravu koníren, kterou máme v plánu. V zámeckém parku dále proběhne odbahnění jezera v areálu loděnice, které se momentálně soutěží. Co mě potěšilo a za co bych chtěl poděkovat, je to, že i soukromý subjekt zajistil opravu zbylé části Janečkova mlýna, který se nachází poblíž lázeňského parku. To mi udělalo radost.

Karviná-Darkov. Most Sokolovských hrdinů (Darkovský most).
Karvinský Darkov. Lesk i bída čtvrti, kde jsou lázně, „moře“ a povede tu obchvat

Co bude s budovou bývalé školy? Která je prázdná a roky chátrá?
Budova je v soukromém vlastnictví. Nemám k tomuto žádné informace.

Chystá se něco v části Lipiny, také zmizelé lokalitě, která katastrálně pod Darkov patří? Myslím využití pro lehký průmysl, haly, sklady či nějaké atrakce na volných pozemcích?
Pozemky v oblasti Lipin jsou ve vlastnictví Asental Land, státního podniku Diamo a OKD, ale jaké mají plány s těmito pozemky, mi nesdělili.

Karviná-Darkov. Tomáš Hejda, kampanolog - ladič zvonů.
Muž, který nejen v Karviné poslouchá zvony, po práci zase v uniformě dechovku

Namísto části původního Darkova je dnes vodní nádrž, tzv. Karvinské moře, které je oblíbeným letním rekreačním místem nejen obyvatel tohoto města, pořádají se tam závody ve vodních sportech, atd. Můžete prozradit, jaké má město plán na zatraktivnění tohoto místa? Co všechno tam v nejbližší době přibude?
V lokalitě karvinského moře chystáme další etapu rozšiřování. Chtěli bychom rozšířit pláž, trasa kolem vodní plochy by měla být zokruhována tak, aby tam mohli jezdit in-lajnisté, cyklisté nebo třeba běhat běžci. To s sebou nese také potřebu postavit most přes potok ústící do Karvinského moře. Další investicí bude rozšíření mobiliáře, měla by přibýt lehátka, mola a lavičky.

Jak už bylo řečeno, přes Darkov vede nová silnice. Jak bude do budoucna zajištěno parkování aut, jimiž lidé jezdí v létě ke Karvinskému moři?
Příprava parkovací plochy je součástí příprav další etapy. Momentálně jednáme se státním podnikem Diamo o tom, aby byla možnost parkování u pomocného závodu Darkov. Dále bychom chtěli, aby na silnici, která se po vybudování obchvatu stane slepou, vznikla podélná parkovací místa. To však budeme řešit po dokončení obchvatu a předpokládané změně vlastníka silnice.