„Snažíme se mít trvale nabídku služeb co nejširší a za dostupné ceny. Pamatujeme na všechny sociální skupiny sociálně handicapované, děti, mládež a rodiny, zdravotně postižené osoby, ale také na seniory,“ zdůrazňuje náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM) s tím, že město má vlastní sociální služby, ale dotacemi podporuje také jiné poskytovatele tak, aby nabídka byla skutečně komplexní.

Celý týden bude postupně věnován jednotlivým skupinám a službám, naplánovány jsou dny otevřených dveří u všech devatenácti poskytovatelů včetně obou charit a menších spolků.

Od 2. do 4. října proběhne výstava prací klientů různých sociálních služeb, členů spolků i karvinských seniorů, a to ve Spolkovém domě v Karviné-Ráji. Velké setkání poskytovatelů služeb i spolků proběhne 5. a 6. října od 15.30 hodin v centru galaxie v Karviné-Hranicích. Podrobný program na webu www.karvina.cz.