Díky vzdělávacímu programu vytvořili žáci s vyučujícími ekotým složený ze čtyř skupin. „Členové každé z nich se zaměřují na určitou oblast ekologie," vysvětlila zástupkyně ředitele Jana Čechovská.

Kritéria pro získání ceny naplňovali účastníci programu v několika krocích.

„Zavedli jsme úsporné splachovače, zářivky, škola je zateplená novými plastovými okny," přiblížila Čechovská a dodala, že do tříd i společných prostor umístili členové ekotýmu koše na tříděný odpad.

Před udělením ceny školu navštívili nezávislí kontroloři, kteří zhodnotili, zda členové ekotýmu naplňují podmínky pro získání titulu.

Slavnostní předávání certifikátů se konalo v prostorách Senátu v Praze, kam pro ně vyrazily vyučující Marcela Jančaříková a Petra Schulzová spolu s žáky, kteří v týmu působí už několik let Adélou Lukáčovou, Marií Musilovou a Nikolasem Banertem.

V České republice se do mezinárodního programu Ekoškola zapojili studenti a zaměstnanci více než tří set základních a středních škol. Oceněním se v současnosti mohou pochlubit žáci téměř sto čtyřiceti z nich.

„Účastníci programu získají dobrou partu kamarádů, rozvíjjejí si zodpovědnost, komunikaci, analytické schopnosti a kritické myšlení. Hlavně však mohou přizpůsobovat školu svým představám," prozradil vedoucí programu Ekoškola Jan Smrčka.

Jana Sosnová