„Lidé a firmy mohou finanční dary zasílat až do konce ledna 2019 na bankovní účet číslo 342 342 342/0800, který byl pro tento účel zřízen. Všem, kterým není osud rodin horníků lhostejný, touto cestou za Nadaci OKD děkuji,“ uvedla v reakci její ředitelka Karolína Preisingerová.