„No, je to asi podobné jako jindy,“ usmívá se dětmarovický farář Marcel Puvák.

Je sobota, krátce po skončení letošní sbírky pro chystaný charitativní prodej, kterou pořádají zdejší farníci. Jsme ve skladištních prostorách fary, které jsou opravdu plné nejen staršího oblečení, ale i dalších předmětů.

„Jsme také velmi rádi, že akci vzala za svou takřka celá obec, někteří lidé se na ni ptají už týdny předem,“ říká dále dětmarovický farář. Pokračování na straně 3

Podporovatelé varhan přinášejí nejen starší oblečení, ale třeba i hrnky, šálky, košíky, vázy a další předměty, které mohou jiným udělat radost i posloužit. „Věci jdou do prodeje za symbolické ceny, ty, které se neprodají, věnujeme ostravské obecně prospěšné společnosti Moment,“ vysvětluje dětmarovický farář dále.

Samotné vzácné varhany jsou již třetí sezonu v opravě, především kvůli masivnímu nápadu červotočem. Oprava starého nástroje si vyžádá celkovou částku 2,3 miliony korun. Celkem 1 milion 650 tisíc už dětmarovičtí sehnali nyní. „Nutno ale podotknout, že velká část je ze státních dotací, či pomoci ze strany obce. Velmi ale pomáhají i běžní lidé, farníci, podnikatelé a další, v neposlední řadě samozřejmě i náš bazar, nebo třeba dary, které nechávají lidé v kostele za upomínkové předměty, sladkosti či magnetky s logem našeho kostela a další,“ dodává zdejší farář.

Dětmarovické varhany nyní čekají ještě dvě etapy pětileté opravy. Cílem je zprovoznit je v roce 2020. To dětmarovický kostel svaté Maří Magdalény oslaví 150 let a slavnostní zvuk obnovených varhan bude jistě velmi hezkou součástí oslav.

Dobročinný bazar s prodejem věcí vybraných na podporu jejich opravy proběhne na dětmarovické faře v tento pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 11 hodin.