Stavbaři tvrdí, že jde o více práce, město je opačného názoru. Stavební firmy ukončily veškeré práce, čeká se, kdy bude spor vyřešen. Vše ale snad bude mít i pohádkově šťastné finále. Obě strany deklarují, že se chtějí dohodnout a stavět dál.
Stavaři i zástupci města se ve středu ráno sešli na stavbě na kontrolním dni, do konce května mají firmy dát městu své stanovisko. „Je to nepříjemná situace, ale stavba může pokračovat dál i tak, než bude ukončen spor o danou plynovou přeložku. Pracovat se může například na prostranství před domem kultury i ve většině částí hlavního stanoviště,“ podotkl ve středu, v rámci tiskové konference města k danému problému, starosta Orlové Tomáš Kuča.

„Jde o spor, který musí vyřešit odborníci z oblasti práva,“ dodal pak ke smluvnímu sporu a zároveň odmítl i spekulace, zda například daná smlouva nemůže obsahovat chyby.

Přeložka plynu přitom není až tak markantní problém a říkají to i sami stavaři. „Jenže jde také o princip, ta projektová dokumentace je stará již několik let a podobné situace tak mohou nastat i v budoucnu,“ vysvětluje současný postoj jednatel jedné z firem Jaromír Janečka.

Problémů je prý daleko více, s městem se špatně komunikuje, jeho zástupci neberou na připomínky stavařů zřetel. A pokud ano, trvá jejich vyřizování neúměrně dlouho. Stavební firmy tak mají do konce května předložit městu veškeré své požadavky, připomínky a finální stanovisko k situaci. „Určitě se ale budeme chtít dohodnout a jít zase začít na plno stavět,“ dodal Jaromír Janečka.

Samo město připomínky stavařů odmítá a říká, že z jeho strany – ani ze strany hlavního investora, Ministerstva financí - k takovým problémům nedochází, naopak, na vše se snaží reagovat. Jak ale dodávají zástupci orlovské radnice, věří rovněž, že situace nepřeroste do extrému, dohoda se podaří a stavba náměstí pojede dál.

K dnešnímu dni má celé dílo zpoždění cca 11 měsíců, na zdržení se určitou měrou podílel i zákonem daný povinný archeologický průzkum staveniště.