V okrese dnes největší bytové fondy spravuje Bohumín a Havířov, většina dalších měst převedla městské byty pod družstva či je nově vznikajícím družstvům odprodala.

Samotný Bohumín vlastní více než 4,4 tisíce bytů.

„Neplacení nájemného je obecně nejčastějším problémem, se kterým se potýkáme. Tyto případy jsou na denním pořádku," uvádí mluvčí Bohumína Lucie Balcarová.

Nejprve domlouvají

„Nejprve se vše řeší domluvou, upomínkami, splátkovým kalendářem. Pokud u nájemce nedojde k nápravě, ukončujeme s ním nájemní smlouvu a dostává výpověď z nájmu," říká Lucie Balcarová.

Město ročně vyzývá asi třicet nájemníků k vyklizení bytu a obvykle kolem deseti případů dostává výpověď z nájmu pro neplacení.

„Ve chvílích, kdy nájemníci nereagují na výpovědi z nájmu či výzvy k vyklizení bytu, podáváme žaloby na vyklizení bytu k okresnímu soudu. Obvykle jde ročně asi o deset takových případů," doplňuje mluvčí.

Nechtějí bydlet v lepším!

Bohumínští zaznamenali i jeden poněkud netradiční nešvar. Někteří nájemníci odmítají zpřístupnit své byty pro opravy či investiční akce města. Naštěstí jich není mnoho, nicméně ve dvou případech si město vstup do takového bytu muselo vymoci soudně.

Také v Havířově viděli nájemníky svých bytů u soudu v posledních letech kvůli jednomu jedinému problému.

„K soudnímu vystěhování z městského bytu dochází v posledních letech pouze z důvodu dluhu na nájemném, protože jiné porušování nájemní smlouvy jde „ruku v ruce" s neplacením nájemného a služeb spojených s bydlením," uvedl manažer Městské realitní agentury v Havířově Petr Valášek.

Co se týče neoprávněných kšeftů, tedy situací, kdy oficiální nájemník bydlí jinde a daný byt se ziskem pronajímá třetí osobě, takových případů řeší v Havířově okolo pěti ročně.

„V poslední době pak také registrujeme nárůst sousedských sporů, které se znesvářené strany snaží řešit i v součinnosti se správcem domovního fondu," doplnil manažér havířovské společnosti.