Rvačky, hádky, krádeže v obchodech. To je jen zlomek problémů, se kterými se potýká orlovská městská část Poruba, kde strážníci zasahují třeba i třikrát denně. Podle místních je situace nejhorší před tamním supermarketem a blízkými restauracemi, kde dochází nejen k částým krádežím, ale i k agresivnímu chování vůči personálu.

Městská policie proto spolu s dalšími organizacemi a lidmi rozjela nový systém práce, kterým chce ze začarovaného kruhu najít cestu ven. Jedním z mnoha preventivních kroků bylo i úterní školení pro zaměstnance supermarketu v Orlové-Porubě o tom, jak v případech krádeže či vlastního ohrožení postupovat a jak co nejrychleji přivolat pomoc.

„Samozřejmě, že na prvním místě je u nás prevence, kterou se snažíme aplikovat už na školní úrovni. Dětem přednášíme i o tom, které chování je protiprávní a jak takové chování řeší náš právní řád. Do jednotlivých činností se pak snažíme zapojit i ostatní subjekty, sociální pracovníky či pracovníky neziskových organizací. Kde prevence selže, musí nastoupit represe. Samozřejmě v mezích zákona,“ vysvětlil na školení Václav Šaroch, pracovník prevence kriminality orlovské městské policie.

Dodal, že situace v porubské lokalitě se dlouhodobě nelepší a proto je nutno jednat. Zaměstnancům pak vysvětlil, jakým způsobem mohou v případě krádeží či jiných překročeních zákona postupovat, popřípadě jak reagovat na protiprávní jednání dětí.

„Chtěli jsme, aby si uvědomili, že jsou nepostradatelnou součástí systému pro změnu situace v této čtvrti, kde chceme nastolit pořádek a nabídneme spolupráci všem prodejnám a restauracím, které se budou cítit ohroženy,“ řekl Šaroch.

BOJÍ SE PRODAVAČKY I ZÁKAZNÍCI

A jak říkají prodavači, nejsou to jen oni, ale někdy se v obchodě cítí ohroženi i sami zákazníci.

„Jde to na nich vidět. Když pak nastane nějaká situace, většinou se obracíme na ochranku nebo voláme strážníky. Sami bychom to nezvládli. Někteří návštěvníci totiž bývají i agresivní,“ vylíčila svou zkušenost prodavačka Petra.

„Kradou dospělí i děti. Vidí to kamery a vidíme to my. Některé potraviny přímo na místě jednoduše snědí. Nevím, třeba bychom jim měli rozvěsit po obchodě cedulky zákaz kradení a zákaz konzumace potravin,“ konstatovala rezignovaně její spolupracovnice.

Podle Šarocha bylo školení jen jedním z mnoha kroků při řešení problémové situace. Především tamním dětem je pak třeba ukázat, že protiprávní jednání není normální, a že mohou žít i jinak a lépe.

Pavla Krůčková