Odpověď je podle starosty Stonavy Ondřeje Febera jednoduchá. „Zavedení sběrných dvorů našimi sousedy způsobilo prakticky nekontrolovatelný a intenzivní návoz odpadu do Stonavy cizími občany a firmami," vysvětluje Feber.

Po celé obci jsou totiž rozmístěny velkoobjemové kontejnery, do kterých lidé vyvážejí nejrůznější odpad, a výjimkou podle starosty není ani odpad, který evidentně pochází z podnikatelské činnosti.

Stonava si kvůli krizi OKD musí utahovat opasek v různých oblastech a nakládání s odpady k nim také patří. „Nejsme schopni likvidovat odpad z velké části karvinského regionu," dodává Feber.

Od pondělí kontejnery z ulic zmizí a obec zavede sběrný dvůr, kde budou mít přístup pouze občané obce. Ve Stonavě tak zůstanou už jen dva kontejnery, a to u hřbitovů, které budou určeny výhradně pro hřbitovní potřeby a budou monitorovány kamerovým systémem. Obec si tak slibuje razantní snížení manipulace s komunálním odpadem.

Stejný scénář se odehrál před dvěma lety v Petrovicích u Karviné. Problémy vyřešili právě zavedením sběrného dvora.

„Sběrný dvůr je využíván nad naše očekávání. Kontejnery přistavujeme v určitých termínech, i tak musíme stále počítat s tím, že přistavíme kontejner jeden a vyvezeme dva," říká starosta Petrovic Marian Lebiedzik.

Problémy s kontejnery a neukázněnými podnikateli mají také ve větších městech. Například Havířov našel řešení dlouhodobých problémů u hřbitova v Prostřední Suché odstavením kontejnerů a zavedením nádob na komunální odpad.

Pokračování ze strany 1 „Lidé do kontejnerů u hřbitova vyváželi nejrůznější odpad, například pneumatiky. Do nádob, které jsou přistaveny teď, se už žádný objemný odpad nevejde," popisuje Eva Vaňková z pohřební a hřbitovní služby Aron.

Důvodem, proč až dosud neměla Stonava oproti ostatním obcím sběrný dvůr byla podle starosty snaha snížit riziko vyvážení odpadu do lesů a volné přírody vůbec. Teď mají stonavští obavy, aby se nerozmohly černé skládky a o pomoc žádají také své občany. Za svědecké usvědčení například zakladatele černé skládky získá občan obce odměnu tisíc korun.

„Odměnu jsme již několikrát vyplatili, například za dopadení pachatele drobných krádeží nebo ničení majetku. S novým systémem nakládání s odpadem máme obavy z toho, že lidé začnou vyvážet odpad do přírody," dodává Feber.