Jak už Deník informoval, město dosud krajské kriminálce nedodalo vyčíslení škody, která měla být způsobena v letech 2012 až 2014 v Městské realitní agentuře (MRA). Policie má sice své vlastní výsledky vyšetřování a opírá se také o forenzní audit, který popisuje vazby mezi tehdejším vedením MRA a spřátelenými podnikateli, několik měsíců však čeká na zprávu města o způsobené škodě. „Věc je stále v režimu prověřování, protože nemáme vyčíslenou škodu, abychom se mohli posunout dále," řekl Deníku před několika dny krajský státní zástupce Jaroslav Jurka.

V souvislosti s aktuálním děním okolo vedení radnice a možné změny koalice se objevila podezření, že některým lidem by se vyčíslení škody a další postup ve vyšetřování nehodil do krámu, když dříve znesváření lidé z ČSSD a ANO teď začali spolupracovat a chtějí město vést společně.

Policie mezitím začala prověřovat i hospodaření MRA v roce 2015 a dá se očekávat, že prošetřeno bude i to letošní.

Kauza okna

Zjišťuje se také, proč se město nebrání pokutě ve výši 1,5 milionu korun, kterou mu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Jak informovala ČTK, případ se týká tendru z roku 2012. Radnice původně čekala, že okna v obytných domech, které jsou v jejím majetku, vymění téměř za 170 milionů korun. Tendr vyhrála společnost RI OKNA s cenou 106 milionů korun.

Podle ÚOHS radnice postupovala diskriminačně. Stanovila speciální požadavky na to, jak mají okna vypadat. Konkrétně šlo například o minimální počet komor nebo stavební hloubku rámů. V součtu tyto požadavky zaručovaly konkurenční výhodu některým firmám.

Město se sice zprvu bránilo. Původní pokutu ve výši 2 miliony korun se podařilo snížit na 1,5 milionu, která nabyla právní moci. Přesto ale město zvažovalo podání správní žaloby. „S obsahem nového rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla obeznámena také MRA, která byla administrátorem veřejné zakázky a zpracovatelem zadávací dokumentace této zakázky," řekla už v říjnu mluvčí radnice Jana Dybová s tím, že s ohledem na skutečnost, že ÚOHS nevyhověl argumentům města, zvažuje radnice, zda proti rozhodnutí podá správní žalobu.

Pro podání správní žaloby je stanovena lhůta dvou měsíců, která už uplynula. Kdo za to může? Kdo za to ponese zodpovědnost?

Podle města chyboval externí právník, který měl město zastupovat.

„Administrátorem předmětné veřejné zakázky byla MRA. Na základě informací poskytnutých administrátorem město připravilo podklady pro zpracování správní žaloby. Vzhledem k tomu, že v poskytnutých informacích MRA nebyly uvedeny žádné nové skutečnosti a dosavadní použité argumenty byly opakovaně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže odmítnuty, město se ve věci soudního sporu obrátilo na externí právní službu. Veškeré podklady pro soudní řízení město předalo advokátovi, který se specializuje na oblast veřejných zakázek, a dohodlo se s ním na obsahu příkazní smlouvy o poskytnutí právní služby," popsala mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Jenže specializovaný advokát žalobu nepodal.

„Město v dobré víře předpokládalo, že advokát správní žalobu ve lhůtě podá – tu však nepodal s následným odůvodněním: „Bez smlouvy jako podkladu zastoupení jsem nemohl žalobu podat." Město toto odůvodnění neakceptuje, protože advokát dopředu neupozornil, že správní žalobu nepodá bez písemné smlouvy. Občanský zákoník nepředepisuje pro příkazní smlouvu písemnou formu a soudní řád správní stanoví, že oprávnění k zastupování se musí prokázat na výzvu soudu. V případě, že se v budoucnu objeví nové skutečnosti, které by mohly být podkladem pro změnu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, má město možnost podat žádost o obnovu řízení ve lhůtách dle správního řádu," dodala mluvčí radnice.

Okna II

Aby toho nebylo málo, problémy má město také s novou zakázkou na okna pro městské domy. Poté, co byla vysoutěžena banka pro poskytnutí úvěru 160 milionů korun, se zjistilo, že na nákup oken a jejich výměnu bude zapotřebí mnohem více peněz.

„Soutěž administruje Městská realitní agentura. Zatím probíhá výběrové řízení a výsledek není doposud znám. Podle nabídkových cen je 160 milionů z uvedeného úvěru málo, dofinancování budeme po výběru zhotovitele řešit z jiných zdrojů," sdělil náměstek primátora Eduard Heczko.