Původní Orlová (dnes Orlová-Město) je lokalita zásadně poznamenaná těžbou a důlními vlivy. Za posledních 20 let se objevilo hned několik programů revitalizace této městské části, ale nějak zásadně oživit starou Orlovou se nepodařilo. Má současné vedení města nějaké konkrétní plány na obnovu života ve této lokalitě?
Máte pravdu. Stará, neboli původní Orlová je jedním z míst, která jsou nejvíce poznamenána těžbou uhlí a prakticky na nic, co bylo na povrchu, se nehledělo, včetně dnešní dominanty, jíž je kostel Narození Panny Marie, na který byl svého času také vydán demoliční výměr.
Plán, jak původní Orlovou změnit, máme. Není tak ambiciózní, je postupný, jednoduchý a realizovatelný. Ovšem nepůjde realizovat bez podpory Moravskoslezského kraje a majitelů pozemků v této lokalitě, což je především společnost Asental a stát přes své firmy OKD a Diamo. A určitě bychom byli rádi, kdyby pomohl také stát, který je vlastně největším viníkem situace v Orlové-Městě.

Jaké konkrétní cíle při revitalizaci původní Orlové máte?
Chceme do lokality dostat lidi, zatím třeba jen na návštěvu, procházku. Následně je v plánu Moravskoslezského kraje dovést až do staré Orlové a pak do Doubravy k Dinoparku tramvaj, která tuto lokalitu spojí s Ostravou. Jestliže povede do Orlové rychlé spojení, tak nejen Ostravané, ale všichni, kdo sem přijedou možná častěji na návštěvu, zjistí, že je tu krásně a že tady lze postavit dům za cenu dvoupokojového bytu v Ostravě.

Proč přijet do staré Orlové na návštěvu?
Těch důvodů je více. Je tady například nově zpřístupněná stezka Zapomenutá Orlová, jejích propagaci chceme podpořit velkou letní soutěží o televizor a jiné cenné odměny. Dále zde probíhají komentované prohlídky zámeckého parku, zájemci mohou navštívit již jednou zmíněný kostel a na staré radnici chystáme zřídit výstavní muzejní síň.

Před pár lety se s poměrně velkými průtahy podařilo dokončit kanalizační sběrač v Zimném dole. Jsou v plánu nějaké další zásadnější investice v oblasti Město, Lazy nebo Zimný důl?
Na velké investice bez pomoci státu, kraje nebo jiných fondů Orlová nemá a i ta výše zmíněná kanalizace byla realizována s pomocí dotace. Co se chystá? Společně s krajem tramvajové spojení do Ostravy, průmyslové využití bývalého Dolu Lazy, cyklostezka jak v rámci POHO2030, tak směrem do Lutyně, tedy dnešního centra Orlové. Chystá se také už mnohokrát v Orlové zmiňované spojení mezi Lutyní a Městem kolem Zimovůdky, na které máme alokované prostředky z Meziresortní komise. Tento projekt jsme malinko zeštíhlili a pracujeme na přípravách.
Největším současným investičním počinem, který je významný nejenom pro Orlovou, ale pro celou naši zemi, je obnova památníku Války o Těšínsko. Na Těšínsku byla poprvé po ustanovení Československa využita armáda k obraně a vytýčení státní hranice. Památník, ale zároveň pietní místo, se nachází na hřbitově v Lazích a už je po částečné rekonstrukci. Chybí jen sousoší orlice, která by měla být instalována v příštím roce.

Jak už bylo řečeno, území ve staré Orlové a zřejmě i v Zimném Dole, potažmo v Lazech, je postižené vlivy těžby. Jak je to tam s pozemky? Nebrzdí případný rozvoj těchto oblastí třeba to, že pozemky nepatří městu? Má tam město zájem o nějaké směny s Asentalem případně OKD?
Máte pravdu. To, že město nevlastní pozemky, je možnou brzdou v rozvoji. Horší je, že stát může opakovat své chyby z devadesátých a následujících let, protože dnes prostřednictvím firem OKD a Diamo vlastní mnoho pozemků. Města a obce, kterých se to týká, by chtěla, aby pozemky, které stát nepotřebuje, byly převedeny na ně. Bohužel to vypadá, že zvítězí prodej komukoliv za vyšší cenu. A ten tam třeba vystaví i domy, ale bez napojení na potřebnou infrastrukturu, kterou následně chtějí noví vlastníci domů po městě, aby ji zajistilo. Developer už má své a už ho to většinou nezajímá. Město tak místo toho, aby mělo z pozemků nějaký užitek, musí vynakládat finance ze svého rozpočtu na řešení takto vzniklých problémů, se kterými nemohlo dopředu počítat. Takových příkladů může být i více.

Bývalá škola v Zimném Dole už našla využití?
Nenašla. Zájemci by byli, jenže vždy je to o penězích, dohodě a záměru. Jako město budeme rádi, aby se budova bývalé školy využívala, ale určitě tu nechceme ubytovnu.

Počítá se v lokalitě Orlová-Město, Zimný důl nebo směrem k Výhodě či na Kopaninách s nějakým rozvojem? Parcela pro rodinnou zástavbu, lehký průmysl, cokoli…
Počítá a budeme ho podporovat. Ale zase narážíme na ten problém, že ještě nedávno to bylo území dotčené těžbou a důlní vlivy na některých místech ještě doznívají. Pak je tu ten výše popsaný problém s pozemky, tedy vlastníky pozemků a v neposlední řadě i s připadnou cenou pozemků.

Je vůbec zájem o individuální výstavbu v těchto lokalitách?
Je a velký. Už jsem to zmínil v jedné z dřívějších odpovědí, v Orlové může mít dům i s pozemkem za cenu dvoupokojového bytu v Ostravě. Výhodou je, že tyto pozemky již zastavěny byly, ale infrastruktura je poničená a je nutné ji obnovit.

Funguje v této lokalitě nějaký spolkový život? Kolik žije na území Orlová-Město obyvatel?
Spolkový život je i tady, je tady sbor dobrovolných hasičů, zahrádkáři, svaz postižených a máme zde dva fungující osadní výbory Orlová-Zimný důl a Orlová-Město. Obyvatel je zde necelých 1500.

Obyvatelé staré části Orlové mají k dispozici jen základní infrastrukturu – minimum obchodů, chybí tam škola. Je podle Vás něco, na co by si tamní obyvatelé mohli stěžovat?
Díky místním občanům se některé záležitosti zlepšily. Například je zde nový koloniál, který má některé potraviny, které lze koupit jen tam.

Co podle Vás lidem v této lokalitě dlouhodobě chybí?
Já tvrdím, že bankomat, výdejní místo Zásilkovny či podobné služby a hlavně obyvatelé, kteří pomohou příznivému rozvoji lokality. Prostě lidé, kteří zde budou chtít žít a vychovávat své děti.