Hlasitá hudba, telefonování za jízdy, další nepozornosti. To jsou nejčastější důvody, proč řidič sanitku nevnímá, nebo si jí všimne na poslední chvíli.

„Další skupinou jsou nezkušení řidiči, kteří nemají jasno, jak sanitě průjezd umožnit – náhle a prudce zabrzdí, zůstanou stát ve zúženém místě, klasicky například u tramvajového ostrůvku,“ říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby MS Kraje Lukáš Humpl.

NEUVĚŘITELNÉ! NASCHVÁLY SANITKÁM!

Extrémy? Řidiči, kteří sanitky brzdí, vybržďují je, či jim jinak překážejí, schválně! Ano, i takoví jsou! „Naštěstí jde o menší skupinu,“ komentuje to Lukáš Humpl.

„Známe případy, kdy řidič zkouší se sanitkou závodit, nebezpečně v její blízkosti manévruje, dokonce máme zkušenost i se snahou sanitku jedoucí s výstražnými znameními předjíždět, ba dokonce i vybržďovat. Někdy dochází i ke snaze nalepit se zezadu na spěchající sanitu a využít vytvořený prostor k rychlejšímu průjezdu v kolonách a omezeních,“ popisuje mluvčí záchranné služby některé případy.

Příklady přímo z praxe?

„Třeba střet s naším vozidlem, spěchajícím k pacientovi s poruchou vědomí. Řidič se dostatečně nevěnoval řízení, při odbočování vlevo zapnul blinkry v posledním okamžikua zkřížil dráhu sanitnímu vozidlu. Došlo ke kolizi s hmotnou škodou, naštěstí bez zranění. V jiném takřka totožném případě ale došlo k velmi závažným důsledkům – k úplně destrukci sanitního vozidla, včetně jeho vybavení a těžkým zraněním všech členů posádky,“ doplnil mluvčí moravskoslezských záchranářů.

JAK SPRÁVNĚ UHÝBAT SANITCE?

Na dvouproudé komunikaci má řidič před blížící se sanitkou uhnout ke krajnici vpravo tak, aby pro průjezd zůstal volný alespoň tři metry široký pruh.

Pokud se nalézám v levém pruhu, uhýbám vlevo. Tedy vozidla vedle sebe stojící se rozestoupí a utvoří tak minimálně třímetrový prostor mezi sebou.

Během jízdy je řidič povinen umožnit blížícímu se vozidlu se zapnutými výstražnými znameními bezpečný a plynulý průjezd. Je-li to nutné, i zastavit vozidlo na takovém místě, aby průjezdu nepřekáželo.

Pravidlo uhýbání sanitce na víceproudých silnicích se má v Česku na podzim měnit, aby byly shodné s okolními státy.