Policie i další organizace obětem nabízí nejrůznější řešení i možnosti ochrany před agresivním partnerem. Ve skutečnosti se ale řeší jen zlomek takových případů, protože oběti velmi často mlčí.

„Je to stud před okolím. Žena nechce rozbít rodinu dětem, finanční závislost celé rodiny na vydělávajícím agresorovi a další," vysvětlují odborníci příčiny, proč především ženy oběťmi ale bývají i muži lžou o svých modřinách.

„Zejména v počátcích oběť často uvěří, že šlo o nějaký zkrat, který se už nebude opakovat, agresor se omlouvá, kupuje dárky a kaje se. Jenže zkušenosti jsou takové, že vše je většinou právě naopak a postupně narůstá četnost i brutalita takových útoků. Agresor má pocit, že mu vše projd,e a situace se stále zhoršuje," říká policejní mluvčí Miroslav Kolátek.

„My přitom disponujeme několika možnostmi, jak oběti těchto činů chránit před dalším kontaktem s útočníkem. Máme i kontakty na ubytovací zařízení a další organizace, které se pomocí obětem zabývají," doplnil mluvčí policie.

FRUSTRACE, ALKOHOL A DALŠÍ

Příčiny, proč lidé, kteří se dříve milovali a měli spolu vztah, jeden druhého najednou ponižují, týrají a bijí, bývají velmi různé. Své o tom vědí i strážníci všech měst okresu, kteří u těchto případů bývají často jako první.

„Podle našich zkušeností zde často hraje velkou roli alkohol a agresorovy frus-trace, například ze ztráty zaměstnání či jiných životních neúspěchů. Případy se dějí také u partnerů, kteří jsou v rozvodovém řízení, ale dosud žijí ve společné domácnosti," říká velitel MP Orlová Roman Galia.

VEN Z BYTU

Jednou z obran je možnost vykázání útočníka ze společné domácnosti. Počet těchto úkonů v Moravskoslezském kraji narůstá.

„Nejčastěji se vykazovalo v Ostravě. Druhou ,příčku' obsadilo Bruntálsko a Frý-decko-Místecko, následuje Karvinsko. Nejméně osob bylo vykázáno na Opavsku," srovnává letošní oficiální údaje policejní komisařka Gabriela Holčáková s tím, že v dané statistice naprosto převažují muži.

Ženu policisté vykázali ze společné domácnosti zatím v jednom případě. V daloších případech byly oběti rodiče i prarodiče.