Trasu připravil Kamil Křenek. „Jde o první procházku, na kterou bude navazovat další. První jsem naplánoval v nejstarší centrální části města. Prohlédli jsme si několik soch, ke kterým jsem si připravil některé informace a společně jsme debatovali nejen o nich,“ řekl.

Skupinka účastníků si prohlédla sochy v areálu MŠ Sadová, sochu chlapce s rybou nad kašnou v parku za KD Radost, sochy nad vchodem ZŠ Na Nábřeží, Základní kámen Havířova, Maryčku před KD Petra Bezruče, horníka u ZŠ Gorkého a sochy před Lučinou. Tyto sochy patří k městu od jeho výstavby. Mezi novodobými byla plastika Rodinka z roku 2003 poblíž někdejšího Rybího grilu.

Procházka skončila u Brány s kyvadlem a pramenem, kterou raději nikdo z přítomných hodnotit nechtěl.

Další procházka povede mim o jiné Centrálním parkem, kam bylo umístěno hned několik soch.