Projekt nových plynových kotelen na území Orlové, které by pak vytápěly tamní bytový fond a umožnily odpojení města od současného centrálního dodavatele. Tento návrh a projekt městské akciové společnosti Služby města Orlové (SMO), který má podle předkladatelů přinést snížení cen tepla, už několik měsíců hýbe městem. Má své zastánce i odpůrce.

Protistrana například upozorňuje na ekologickou zátěž, které by nové kotelny městu přinesly. V prosinci se k návrhu mají opět vrátit i nově zvolení zastupitelé. Tento bod jejich jednání má být doplněn také o vyjádření majitelů tamního bytového fondu. A Deník ty největší z nich oslovil již nyní.

CO NA TO DRUŽSTEVNÍCI A RESIDOMO

Například Bytové družstvo Orlovan, které na území města vlastní a spravuje 166 vchodů, v nich pak více jak 3600 bytů, s projektem nesouhlasí.

„SMO nás vyzvalo, zda vydáme souhlasné stanovisko, ovšem předložilo nám jen grafy, které podle nás nejsou dostatečně informativní. S představenstvem jsme se shodli, že žádné stanovisko vydávat nebudeme a tato akce nám přijde jako zbytečně vysoká investice,“ říká předsedkyně družstva Kamila Jurášková.

„Chápeme, že tento projekt je pro SMO i možností, jak tlačit ČEZ k snižování ceny tepla a nechceme jim v tomto brát vítr z plachet. Také nás samozřejmě koncová cena tepla pro naše družstevníky zajímá. Nemyslíme si ale, že výstavba patnácti nových kotelen na území města je tou nejlepší cestou, jak zde co nejnižších cen dosáhnout,“ dodala předsedkyně družstva Orlovan.

Okolo dvou tisíc bytů patří v Orlové společnosti Residomo. Ta však zatím jednoznačný oficiální názor nemá.

„O záměru jsme informováni a v současné době vyhodnocujeme dopady tohoto řešení i další možnosti řešení vytápění v našich domech tak, aby naši nájemníci měli pro dodávky tepla co nejlepší podmínky,“ řekla mluvčí Residoma Kateřina Piechowicz.

Deník oslovil také dalšího významného vlastníka orlovského bytového fondu, Bytové družstvo v Orlové, odpověď se však zprostředkovat nepodařilo.