„Kvalita ovzduší v regionu se rok od roku zlepšuje a rozloha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je menší,“ říká prostřednictvím Deníku hejtman Ivo Vondrák.

„Liberty se nepochybně ve srovnání s obdobím před rokem 2010 zlepšila, ale přece jen od té doby uběhla dlouhá doba a opět se dere na místo nejvýznamnějšího průmyslového zdroje znečištění na Ostravsku. A to není dobré vysvědčení,“ kontruje Jindřich Petrlík, vedoucí programu toxické látky a odpady spolku Arnika, který je hlavním „supervisorem“ i kritikem Liberty Ostrava.

Právě od Arniky dostala někdejší Nová huť či ArcelorMittal před pár týdny poslední „nakládačku“. Na základě údajů z integrovaného registru znečišťovatelů sestavila žebříček „premiantů“ v jednotlivých kategoriích podle typu vypouštěných emisí (viz statistika pod článkem).

Vyplývá z ní, že ze všech průmyslových podniků v zemi vypustila Liberty v loňském roce do ovzduší nejvíce prachu (téměř 383 tun), na druhém místě žebříčku je v množství plynů způsobujících kyselé srážky, oxidu uhelnatého, emisí kyanidů vypouštěných do vody i v dioxinech, což je hrozba pro imunitní a nervový systém. Ve většině z asi deseti sledovaných údajů si huť loni v porovnání s předcovidovým rokem 2019 pohoršila a vypustila emisí víc.

„Za rok 2021 byly emise prachu z Liberty Ostrava 383 tun (pouze větší frakce PM10, pozn. red.), což je o 600 tun méně, než umožňují při daném objemu výroby emisní limity platné v Evropské unii při užití nejlepších dostupných technologií. Huť Liberty Ostrava tak tyto limity stále nejen plní, ale hluboko podkračuje,“ argumentuje mluvčí podniku Barbora Černá-Dvořáková, podle níž huť dlouhodobě snižuje emise i dalších látek než jen prachu. Vyšší emise v loňském roce mělo zapříčinit zvýšení produkce, kdy se průmysl po covidovém útlumu opět rozjel naplno.

Souhlasí i ministerstvo životního prostředí (MŽP). „Liberty Ostrava jak aktuálně, tak i dlouhodobě dodržuje emisní limity v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. Jinými slovy řečeno, splňuje emisní limity uložené v povoleních provozu se značnou rezervou,“ informuje Ondřej Charvát z MŽP.

Limity dodržují, ale ovzduší silně ovlivňují

Ministerstvo ostatně zaujalo roli jakéhosi neoficiálního obhájce podniku před Arnikou či třeba aktivisty. „V integrovaném registru znečišťovatelů například zcela chybí zdroje jako vytápění domácností, které významně ovlivňují kvalitu ovzduší. Žebříček Arniky je tedy ‚nepřesným‘ seznamem zdrojů, které v daném roce splnily svou ohlašovací povinnost. Používat tuto databázi k hledání znečišťovatele, který má největší dopady na znečištění ovzduší, jak činí Arnika, je tedy zavádějící a věcně i metodologicky nesprávné,“ kritizuje Ondřej Charvát.

Navzdory výše uvedenému MŽP vůči regionu zaujalo přinejmenším zvláštní postoj. „Provoz Liberty Ostrava významně lokálně ovlivňuje kvalitu ovzduší z hlediska prachových částic PM10, PM2,5 a dále benzo(a)pyrenu,“ souhlasí ministerstvo s odkazem na data z Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Další prohlášení však směrem k Ostravsku působí, jako by se stát od regionu distancoval a lokální problémy jej nezajímaly. „Vliv na kvalitu ovzduší z tohoto zdroje je patrný na úrovni Ostravské aglomerace. Neprokázalo se nicméně, že by bylo možné provoz považovat za nadregionálně až celostátně významný,“ uvedl Charvát.

A nejen v Radvanicích, na které má provoz huti největší dopad, se nevěřícně ptají, jestli je to myšleno vážně. Reakci považují za výsměch zdejším obyvatelům - více zde Kdysi hnus, už lepší, ale… Jak se žije a dýchá u hutního gigantu v Ostravě?

„Předchozí majitel jen za sedm let vydělal přes 47 miliard korun, to podle mě mluví za vše,“ míní starosta obvodu Aleš Boháč, podle něhož už není prostor na opakování chyb a laxní přístup politiků.

„Bez nezbytného tlaku na zlepšení životního prostředí by dnes nebyla podepsaná ani smlouva na novou ocelárnu, kterou společnost slibuje přes dvacet let,“ kritizuje starosta, podle něhož je Liberty soused a největší průmyslový znečišťovatel s vlivem přes 60 procent na kvalitu ovzduší v Radvanicích a Bartovicích a velké části Ostravska. Když klepal na dveře Liberty, se stížnostmi nepochodil. 

„Liberty Ostrava není dominantním zdrojem znečištění ovzduší na Ostravsku, což potvrdila i studie MŽP s názvem PZKO (Program zlepšování kvality ovzduší) z roku 2020, která poprvé bere v potaz také zahraniční zdroje. Podíl průmyslu na znečištění je zde vyčíslen v řádu jednotek procent, a to včetně Radvanic jako celku,“ říká mluvčí hutě Barbora Černá-Dvořáková a naopak zmiňuje přínos miliardových investic podniku do ekologizace provozu. „Svědčí to o tom, že se projevily,“ odmítá polemiku.

Pohledem samotného města je to zjednodušeně řečeno chvályhodné, ale ještě ne dostačující. „Stav ovzduší v Ostravě se v posledních třech dekádách kontinuálně a významně zlepšuje a ve většině parametrů a míst již splňuje zákonné imisní limity, přesto stále ještě není uspokojivý,“ soudí primátor Tomáš Macura, který z dostupných dat ví, že podíl průmyslových zdrojů na stavu znečištění ovzduší klesá a přestává být dominantní.

„Zvlášť v zimních měsících tuto roli přebírá vliv lokálních topenišť, přesto je pro další zlepšování stavu ovzduší nezbytné i pokračování ekologizace průmyslových provozů,“ říká důrazně vůči firmě, která je partnerem a sponzorem řady kulturních akcí v regionu. Podle některých je i toto důvodem, proč proti huti jen málokdo rázně vystoupí.

Spor o nejmenší prachové částice

Kdyby se hlasovalo o tom, zda na podniky v otázce nutnosti ekologizace ještě přitlačit, v první řadě by stála Pirátka a zastupitelka kraje Zuzana Klusová.

VÍTE ŽE?
Stav ovzduší na Ostravsku hlídá několik měřících stanic, jejichž provoz je z velké části financován městem. Výsledky v online režimu mohou lidé naleznout například na webu města www.zdravaova.cz či třeba v mobilní aplikaci SmogAlarm.

„Uvědomme si, že průmyslové podniky ekologizovaly z velké části za státní a evropské peníze. Není nemorální po tolika letech žádat, aby občané kraje už nemuseli dýchat vzduch překračující zákonné limity. Není možné se pořád vymlouvat, že všichni všechno splňují,“ napsala nedávno Klusová na svém twitterovém účtu v reakci na data Arniky. Klíčový problém podle ní navíc nikdo důsledně neřeší. „Bohužel se zaměřujeme na větší částice PM10 a PM2,5, přičemž problém jsou dnes již hlavně PM1, na které se váže benzo(a)pyren a dále třeba rtuť,“ říká politička.

„Naše tkaninové filtry, kterých máme čtyři desítky, umí s více než 99procentní účinností zachytit i nejjemnější prachové částice včetně PM1,“ argumentuje mluvčí huti Barbora Černá-Dvořáková.

Hejtman Ivo Vondrák také zmiňuje další klíčový aspekt – nezastupitelnou roli nejen Liberty, ale třeba i Třineckých železáren na trhu práce, neboť zaměstnávají každý přes pět tisíc lidí.

„Na toto konstatování faktů mnozí okamžitě namítnou, zda je důležitější práce a peníze, nebo zdraví. Odpovím jim otázkou. Jaká je bezpečná úroveň znečištění ovzduší a životního prostředí, která nebude mít žádný negativní vliv na náš zdravotní stav? Řekl bych, že nulová. Ale ta je ovšem nedosažitelná. Proto existuje jakási dohoda v podobě limitů znečištění, dohoda, kdy se podniky snaží a jsou i tlačeny k tomu, co nejméně svou produkcí trápit okolí. A je nutné říct, že tyto zákonem stanovené limity znečištění Liberty dodržuje a dál snižuje svoji emisní zátěž na okolí,“ shrnuje laicky hejtman.

„Nechápu proč vedení kraje a z části i vedení Ostravy zcela absurdně nechávají, na úkor zdraví občanů a udržení pracovních příležitostí, společnost maximalizovat své zisky s výmluvou na legislativu,“ kroutí hlavou starosta Aleš Boháč.

"Víme, že výroba je z velké části původní s prvotními povoleními, jejichž nastavení je dnes již mimo realitu,"zvedá ruku za ještě větší nátlak na snižování zátěže průmyslovými podniky.

K TÉMATU
Jak si vede Liberty Ostrava ve sledovaných kategoriích znečišťování?
- skleníkové plyny (6. nej. znečišťovatel v ČR, 3 138 078 tun, +*)
- plyny způsobující kyselé srážky (2., 6 169 tun, +)
- látky nebezpečné pro vodní organismy (6., 3 020 kilogramů, -)
- perzistentní organické látky (3., 386 kilogramů, +)
- rtuť a její sloučeniny (9., 73 kilogramů, +)
- dioxiny (2., 15,70 gramů TEQ, +)
- emise prachu (1., 382 711 kilogramů, +)
- oxid uhelnatý (2., 61 060 tun, +)
- emise kyanidů do vody (2., 536 kilogramů, -)
* (+) znamená zvýšení úniku dané látky oproti roku 2019, (-) znamená snížení
Zdroj: Arnika / IRZ (Integrovaný registr znečišťování)