Diskuse byla podle očekávání bouřlivá, nepřinesla však žádný jasný výsledek. Někteří lidé zkoušeli atmosféru zklidnit svými návrhy. Zřízení speciální komise či změnu v územním plánu však vedení obce neschválilo.

„Navrhované řešení o vyjmutí pozemku z územního plánu považujeme za neúčelné. Znamenalo by pro obec finanční následky a možnou žalobu,“ řekla starostka Jana Pohludková. Možnou výši sankcí ale neuvedla.

„Právní rozbor máme. Nelze ale vyčíslit přesnou škodu, protože neznáme záměr investora, nevíme, kolik už do toho investoval. Existuje však velká pravděpodobnost, že by obec žaloval a žádal úhradu ušlého zisku i odškodnění za vytvořený projekt,“ doplnila starostka, která na žádost lidí poslala podnikateli dopis s tím, že obec s výstavbou lisovny nesouhlasí. Firma však nevidí důvod, proč této žádosti vyhovět.

Podle Jany Pohludkové je jedinou cestou obce k ovlivnění výsledné stavby lisovny územní řízení, do kterého bude vedení vstupovat připomínkami.