Jde o tradiční každoroční akci, která projíždí městy, a její aktéři se snaží odradit od braní drog zejména nejmladší generaci, tedy děti školou povinné. Ve městech, kde se účastníci zastaví, se většinou v letních kinech koná menší kulturně-sportovní akce s vystoupeními, během které probíhá i protidrogová osvěta.

Na snímku je v popředí starosta Orlové Tomáš Kuča, který měl tu čest odstartovat první jízdu letošního ročníku.