Zóna totiž nebyla v minulosti na základě tzv. Deklarace porozumění z roku 2006 vymezena v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje jako plocha pro ekonomickou aktivitu z důvodů ochrany blízké ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Nová dohoda stanovuje podmínky, které umožní prověření lokality a následně případnou realizaci záměru. Klíčová je ochrana fauny a flory a také zachování kvality a stavu vody.

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE?

- Stát, Moravskoslezský kraj a ekologické spolky se dohodly na podmínkách pro průzkum lokality u Dolní Lutyně, která by mohla hostit průmyslovou zónu, s důrazem na ochranu životního prostředí.

- Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůrazňuje, že případná investice nesmí významně poškodit místní faunu a flóru a že budou připravena kompenzační opatření.

- Ministerstvo životního prostředí slibuje citlivý přístup k ochraně přírody v oblasti a ekologové oceňují zájem o odborné prověření vlivů na krajinu.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Stát může díky uzavření dohody zadat například zpracování biologického průzkumu, analýzy současného stavu kvality vod v ptačí oblasti a zejména studii proveditelnosti záměru strategického podnikatelského parku. Jak zdůraznili v tiskové zprávě zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, zásadní je, že investice nesmí nad přijatelnou míru škodlivě ovlivňovat okolní faunu a flóru a že budou připravena kompenzační opatření vycházející ze stanovisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Město plánuje rekonstrukci podzemního parkoviště na sídlišti Pátá etapa. Díky tomu má vzniknout 120 nových parkovacích míst.
Na největším orlovském sídlišti přibude přes stovku parkovacích míst

Ministr životního prostředí Petr Hladík připouští, že lokalita má z pohledu ochrany životního prostředí řadu limitů – hlavně co se týče evropsky významné ptačí oblasti i mokřadní krajiny. Slíbil, že Ministerstvo životního prostředí bude postupovat tak, aby jejich ochranu v blízkosti Dolní Lutyně zajistilo.

„I proto jsem rád, že se podařila společná dohoda s ekologickými organizacemi a bude tak od začátku zaručen maximálně citlivý postup vůči zdejší přírodě. Chystaný projekt je velkou příležitostí pro úspěšnou transformaci nejen české ekonomiky, ale hlavně Moravskoslezského kraje," tvrdí Petr Hladík.

Ministerstvo zároveň požádalo Moravskoslezský kraj o aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR), což je další krok v rámci realizace projektu průmyslové zóny.

Někteří řidiči v Havířově ignorují přikázaný způsob parkování například v ulici Na Nábřeží.
Špatné parkování v Havířově pod lupou, strážníci vůči řidičům přitvrdí

Deklarovaný přístup státu k této záležitosti oceňují i ekologové. „Oceňujeme zájem CzechInvestu a dalších institucí odborně prověřit vlivy uvažovaných záměrů v oblasti dekarbonizace na krajinu, přírodu a na chráněné druhy ptáků v této vodnaté oblasti s tím, že bude také řečeno, zda je území vhodné a případně za jakých zmírňujících a kompenzačních opatření,“ řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Nyní budou následovat průzkumy jako biologický, geoinženýrský, dopravní a další. Na ně naváže studie proveditelnosti projektu. Součástí další přípravy projektu bude také jednání s místními obcemi pro stanovení ideálních parametrů záměru tak, aby přinesl co nejvíce pozitiv pro své okolí.

Autoři knihy Solca - Tajemství zámeckého parku Erika Schweserová a Petr Bindač. Kniha je nyní opět ke koupi díky dotisku.
Tajemství zámeckého parku v Solce. Kniha znovu v prodeji

„Nabídneme obcím smluvní závazky, které jim umožní zapojit se do přípravy projektu, ale také dohlédnout na to, aby veškeré závazky ze strany investora a státu byly plněny. Dohoda by měla tedy definovat potřebná dopravní řešení, izolační pásy zeleně okolo parku, minimalizaci hluku a parametry rozvoje občanské vybavenosti, jako vzdělávání, zdravotní systém. Součástí projektu bude samozřejmě analýza dopadu projektu a potřeb okolních obcí, od které se bude odvíjet konkrétní podoba kompenzací,“ vyjmenoval ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela.