„Až v autě po odchodu od lékaře jsem si všiml, že mám místo receptů průvodky. Poslal jsem manželku, ať ještě jednou zajde do ordinace a požádá o výměnu. Tam ji však bylo řečeno, že ji to nevymění a ať si zajdu pro recepty k obvodnímu doktorovi,“ řekl šedesátiletý Jiří Uher.

Manželé tedy cestovali k praktickému lékaři do Horní Suché, zde se však receptů zase nedočkali. „Dozvěděl jsem se, že tento lék může předepisovat jen odborný lékař. Takže jsme opět cestovali do Domů zdraví. I přes urgence jsem si musel nedobrovolně nechat vydat svůj lék na tuto průvodku. Jednání doktora Wasserburgra se mi absolutně nelíbilo. Urazilo mě, když mi řekl, že kdybych nepracoval na šachtě, nebyl bych nemocný. To bylo nemístné. Také si myslím, že pokud už jsem ho požádal o výměnu průvodky za recept, mělo mi být vyhověno. K Domu zdraví jsem zcela ztratil důvěru,“ dodal Jiří Uher.
Ošetřující lékař je však jiného názoru a myslí si, že se jedná opět o konkurenční boj.

„Odmítám možnost, že by pacienti nebyli informováni. Právě tento pán je naším pravidelným pacientem, průvodky a systém mu musí být dobře znám. Vždyť přece nejde přehlédnout všude v čekárnách vyvěšené informace o průvodkách. V podstatě my nemáme povinnost lidi upozorňovat. Z vyhlášky vyplývá, že právě pacient nahlásí při vstupu, zda bude chtít recept. Pokud tak neučiní a pak chce následnou výměnu, my s tím máme administrativní problémy, proto výměny zpětně neděláme. Nemohu se zbavit dojmu, že jde opět o rozpoutání mediální kampaně proti naší poliklinice, tak jako tomu bylo počátkem léta, kdy jsme jako první systém zavedli,“ reagoval majitel zařízení Bedřich Wasserburger.