Škola v duchu Masarykovy tradice

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín píše svou historii od roku 1924, kdy vznikla jako jedna z tehdejších tzv. Masarykových škol na území Československa. Její první název byl 1. Masarykova obecná a měšťanská škola Český Těšín.

Dnes sdružuje celkem tři základní školy a pět škol mateřských. Základní školy navštěvuje 580 žáků, školy mateřské 120 dětí. Od roku 2006 se škola specializuje také na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, její zaměření je ale také sportovní.

„Úzce spolupracujeme s hokejovým klubem HC Vlci Český Těšín, pro základní i mateřské školy pořádáme například lyžařské výcviky. Máme ale i spousty dalších aktivit všeobecného směru, pořádáme školy v přírodě, knižní Noc s Andersenem, v rámci školy funguje i několik dalších zájmových kroužků,“ říká o současnosti letité českotěšínské školy její ředitel Michal Nešporek. 

Příště: ZŠ Horní Suchá, Český Těšín