Základní škola a mateřská škola Těrlicko a Hradiště: Škola venkovská i vesnická

Základní škola Těrlicko se nachází v centru obce. Vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „S přírodou k moudrosti“, který neznamená přírodovědné zaměření školy, ale snahu o přirozené prožívání sebe sama jak v kontaktu s přírodou, tak s okolní společností nebo prostřednictvím estetického zážitku vycházejícího ze sebe sama. Ve škole jsou kromě tříd umístěny odborné učebny: fyzikálně-chemická, přírodopisná, učebna informatiky, cvičná kuchyňka, hudebna, učebna výtvarné výchovy, školní knihovna, tělocvična. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Čtení pomáhá, projektu aktivní škola „Pro školy“, přihlásila se do projektu Férová škola. Dlouhou tradici má tzv. Liga vesnických škol, ve které se v různých sportovních disciplínách a hrách potkávají naši žáci s dětmi z Horní Suché, Albrechtic a Stonavy.

Základní škola v Hradišti je typická vesnická školička nacházející se v pěkném přírodním prostředí, snažící se o zachování tradic. V jedné budově jsou spojené základní škola a mateřská škola. Patří mezi inkluzivní školy (společně vzdělává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy). Škola je přihlášena do sítě Tvořivá škola. Vyučuje se zde dle školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořivá škola v Hradišti pod Babí horou“.

Tištěné vydání svého regionálního deníku můžete získat ve volném prodeji, nebo v rámci předplatného. Předplatit lze i elektronickou verzi Deníku. 

Klikněte na obrázek pro zvětšení a prohlédněte si poslední vydání.

 .