Významným mezníkem ve školství v Horní Suché bylo otevření školy v Těrlické ulici. Slavnostní okamžik nastal 29. ledna 1961, kdy tehdejší předseda Místního národního výboru J. Pavlas předal klíče od budovy řediteli školy J. Bořuckému. Vyučování v nové škole začalo 6. února.

V průběhu dalších let budova prošla celou řadou úprav a modernizací menšího či většího rozsahu. V únoru roku 1997 byla zahájena nadstavba školy. K slavnostnímu předání do užívání došlo 12. září.

Díky nadstavbě se škola proměnila ve velmi pěknou moderní budovu, která je po všech stránkách dobře vybavena. K dispozici jsou i tři venkovní učebny a pěkná tělocvična. O tom, že je hodně sportovně nadaných žáků, svědčí vitrína ve vestibulu s krásnými poháry z různých závodů. Ve škole nechybí ani celá řada zájmových aktivit.

Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a navštěvovat družinu, která má dvě oddělení. Žákovská samospráva má osm členů. V současné době působí na škole 38 pedagogických pracovníků. Ředitelkou je Ilona Chalupová. Škola se zapojuje do projektů Evropské unie.

Příště: ZŠ Těrlicko a Kostelec