Vyučování na Základní škole M. Pujmanové v městské části Havířov-Šumbark bylo zahájeno v září roku 1986. Měla 10 tříd, z toho 6 na I. stupni a 4 na II. druhém stupni s celkovým počtem 292 žáků. Personální obsazení bylo následovné: 13 vyučujících a 3 vychovatelky ve školní družině. Ředitelkou byla Zdeňka Dostálová. Počet žáků neustále vzrůstal. Ve školním roce 1996/1997 dosáhl rekordních 980. Vyučovalo se v 36 třídách. Pedagogů bylo 45.

Postupný úbytek obyvatel města se dotkl i počtu žáků, kterých v letošním školním roce je 387. Funkci ředitele zastává Martin Irein. Škola má bohatou nabídku sportovních i jiných kroužků, vedených zkušenými pedagogy. Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a navštěvovat družinu.

Škola je po všech stránkách dobře vybavena. V roce 2018 dostala její budova nový kabát. Byly zatepleny fasády, vyměnily se okna, opravila se střecha, zavedla se rekuperace vzduchu ve třídách a postavil se bezbariérový vstup. ZŠ M. Pujmanové má mezinárodní certifikát Ekoškola. Zapojuje se také do projektů Evropské uníe.

Příště: ZŠ Kontešinec, Český Těšín