Kurz, který pořádal Český červený kříž, je určen každému, kdo má zájem ovládat základy první pomoci a orientovat se v situacích, které vyžadují neodkladné ošetření. Všech třináct účastníků kurzu obstálo velmi dobře a před čtyřčlennou odbornou komisí vedenou Pavlínou Swaczynovou splnilo předepsané podmínky jak v testech, tak i při ústních zkouškách a v praktické části. Zdárné absolvování je tak opravňuje vykonávat funkci zdravotníka na akcích jako je škola v přírodě, lyžařské výcviky, letní tábory a při hromadných kulturních, společenských a sportovních pořadech.

Kurz rozvržený do čtyřiceti hodin je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zúčastnili se ho především pedagogové i několik studentů z Bohumína, Dolní Lutyně, Havířova, Karviné, Orlové, Rychvaldu a Těrlicka. Mezi nimi byly také středoškolské profesorky Hana Němcová a Kateřina Onderková.

„Je to užitečná věc pro každého učitele. Riziko úrazu nelze nikdy vyloučit. Hlavně při školních výletech, exkurzích, na letních táborech jsou znalosti v poskytování první pomoci nezbytné. Důležité je, že v náplni kurzu, který jsme právě dokončily, byl věnován značný prostor praktickému nácviku,“ svorně konstatovaly kantorky z havířovského Gymnázia Studentská. Členka lektorského týmu a zároveň zkušební komise Alexandra Holoušková si pochvalovala zodpovědný přístup k jednotlivým tématům a projevený zájem, který se odrazil v závěrečném hodnocení.

Spokojená byla rovněž Marie Hlaváčová zástupkyně ředitele Oblastního spolku Českého červeného kříže v Karviné, v jehož pobočce se poslední kurz konal. „Všichni posluchači přišli dobře připraveni. Nezaváhali ani při nejnáročnější části hodnocení a to poskytnutí předlékařské první pomoci najednou dvěma zraněným. Jsem přesvědčená, že naši absolventi jsou do praktického života dobře připraveni,“ zhodnotila Hlaváčová.