Proč nereagovali na výzvy magistrátu navíc budou vysvětlovat u přestupkové komise. „Písemnou výzvu ignorovala celá desítka chovatelů. Celou věc bude proto nyní řešit přestupková komise, kam se budou muset majitelé psů dostavit,“ říká mluvčí města Karviné Jaroslav Nakládal. Chovatelé, kteří ještě nedávno neměli očipovaného psa, totiž dostali v minulých dnech z magistrátu dopis, ve kterém byli informováni o hrozbě mnohatisícové pokuty a termínu, do kdy mají poslední možnost psa nechat označit, aniž by to pro ně mělo finanční následky.

„Dosud jsme rozeslali 283 výzev majitelům psů z Karviné–Fryštátu, Doly, Darkova, Ráje a Starého Města. Čipování hradí město, a jelikož veškeré prostředky k očipování jsou v této chvíli téměř vyčerpané, majitelé dalších částí města obdrží výzvy v lednu 2008,“ vysvětlil mluvčí. Podle zjištěných údajů si po odeslaných výzvách přišlo psa k veterináři očipovat pětaosmedesát procent majitelů. „Několik výzev – zhruba deset procent – se nám vrátilo zpátky, jako nedoručitelné. Majitelé si je nevyzvedli, nebo již na adrese nebydlí. Ostatní – jde o o zbývajících pět procent psů – v současné době očipovat nelze, protože jsou buď hodně staří, nebo natolik nemocní, že jim to jejich zdravotní stav nedovoluje,“ dodal mluvčí.