Minulý týden tak lidé z SVS v Ostravě odesílali k testům i vzorky dvou mrtvých slepic, které jim nahlásil drobný chovatel z Rychvaldu.

„Lidé hlásili i nálezy mrtvých volně žijících holubů a další. Všechny testy byly negativní," uvedl včera ředitel SVS v Ostravě Severin Kaděrka. „Velkochovy máme podchycené, je ale dobře, když jsou nyní zdodpovědní i drobní chovatelé," podotkl dále.

SVS rozeslala informace o nemoci a preventivní rady na všechny obce v regionu. Dětmarovice či Stonava patří mezi ty, které materiály zveřejnily na svých internetových stránkách.

„Dnes už má přístup k internetu i spousta starších lidí, takže spoléháme i na tento druh osvěty. Přímo na obec se zatím žádný z drobných chovatelů neobrátil. Trochu mě jen znepokojuje, že většina těch aktivit v České republice je mířena na domácí chovatele, ale nemoc přece přenášejí volně žijící ptáci, kteří volně migrují po obrovských územích. Každopádně si myslím, že prevenci teď velmi pomáhá i mrazivé počasí, které nutí lidí mít chovy i přes den v uzavřených prostorách a tím eliminovat jejich styk s divokým ptactvem," podotkl starosta Stonavy Ondřej Feber. „Samozřejmě že si teď našich slepic více všímáme, pozorujeme jejich stav a kondici, sledujeme také vše, co se kolem ptačí chřipky objeví v médiích. V našem okolí se naštěstí nevyskytuje divoké vodní ptactvo či jiné podobně druhy," řekla včera Deníku jedna z drobných chovatelek z Karvinska.

Právě zamezení styku s divokými ptáky je u domácích chovů nejlepší prevencí. „Krmení, voda, to vše by nyní chovatelé měli mít v uzavřených prostorách, aby to nelákalo ptactvo z volné přírody. Zamezit kontaktu by měli i dalšími možnými způsoby," uvedl ředitel moravskoslezské pobočky SVS.

K přenosu nemoci dochází především trusem. Nakažené zvíře je otupělé, má načechrané peří, odmítá se pohybovat, jí málo, nebo vůbec, poklesne nebo se zastaví snůška vajec, v chovech dochází během jednoho až dvou dnů k větším úhynům.

Jakékoli podezření na ptačí chřipku u chovů, nebo nálezy mrtvol ptactva, mohou lidé hlásit na Státní veterinární správu v Ostravě, na telefonu 596 781 910, pohotovostní linka je 720 995 203. Lidé se mohou obracet také na hasiče, strážníky či policii.