Zastupitelstvo města rozhodlo, že bude nadále finančně podporovat výměnu starého plynového kotle za nový. Městskou dotaci za posledních pět let využilo přes dvě stě domkařů.

Program na pořízení tepelného čerpadla rozjel Bohumín v roce 2022 a pokračoval v něm i letos. Pro příští rok jej však nevypíše. „Byla to alternativa pro zájemce, kteří chtěli nahradit dosluhující plynový kotel tepelným čerpadlem v době, kdy ještě nebyla spuštěna státní podpora z programu Nová zelená úsporám. Ale podporu využilo jen minimum zájemců i přesto, že mohli získat příspěvek třicet tisíc korun a dalších padesát tisíc si na rok a půl bezplatně půjčit,“ konstatoval místostarosta Bohumína Lumír Macura. Dodal, že v současné době už mohou vlastníci nemovitostí uvažující o pořízení čerpadla program Nová zelená úsporám využít.

O finanční výpomoc si mohou lidé žádat od 1. února do 15. listopadu příštího roku. Vyplněnou žádost, kterou najdou na oficiálních webových stránkách města www.bohumin.cz v sekci Radnice, musí doručit osobně nebo poštou na podatelnu, případně přímo na odbor životního prostředí a služeb. Formulář je možné poslat i prostřednictvím datové schránky. Po ukončení výměny plynového kotle pak doloží potřebné dokumenty včetně faktury a revizní zprávy.

Městský dotační program na výměnu nevyhovujících a zastaralých plynových kotlů za nové si totiž obyvatelé Bohumína oblíbili. „Většina našich domkařů už díky kotlíkovým dotacím, které jsme dlouhodobě podporovali, přešla z tuhých paliv na plyn. Existuje však početná skupina obyvatel, kteří si plynový kotel pořídili ještě v dobách před vypsáním dotačních výzev ministerstva životního prostředí a potřebují jej vyměnit za nový. A v tomto případě na kotlíkové dotace nárok nemají. Proto jsme jim vyšli vstříc a už pátým rokem jim s modernizací vytápění pomáháme,“ uvedl Macura s tím, že tato forma dotace je v České republice ojedinělá.

Hned v prvním roce podpory si o peníze zažádalo 93 lidí, v roce 2020 zaevidovala radnice 24 zájemců, o rok později 35 a loni 37. Letos si na nákup a instalaci nového přístroje požádalo o dotaci 18 žadatelů. „Náš příspěvek představuje patnáct tisíc korun. Bezúročnou půjčku je možné čerpat až do výše padesáti tisíc korun,“ upřesnila Ivana Balgová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Zájemcům o dotaci a půjčku vyplatí město v letošním roce 370 tisíc korun. Na příští rok vyčlenilo na tyto účely 650 tisíc korun. „Vzhledem k rozsáhlé plynofikaci Bohumína si myslíme, že přechod na úspornější plynové kondenzační kotle má pro řadu domácností stále ekonomický a ekologický smysl,“ doplnil místostarosta.