Radní si souhlas vymínili dalšími požadavky, které musí OKD splnit. „Chceme například záruku četnějších měření vlivů těžby na povrch, další záruky ochrany pozemků a některých staveb na nich. Tady jde třeba o památky nejen ve Fryštátě, kam by některé vlivy mohly sahat, ale i přímo ve Starém Městě, o cyklotrasu podél Olše nebo přivaděč pitné vody," upřesnil radní Dalibor Závacký s tím, že pro město je stále zásadní podmínkou také to, aby se těžaři dohodli s každým majitelem nemovitosti v zájmové zóně Starého Města.

Město Karviná zhruba před dvěma lety poslalo proces EIA do velkého zkoumání. Tehdy zdejší radnice zhodnotila dokumentaci jako nedostatečnou, především v oblasti konkrétnějších údajů o vlivu těžby, ochrany přírody a krajiny. OKD ohlásilo novou těžbu na mnohem větším území na podzim 2011. Záměr tehdy hovořil o těžbě zasahující třeba i městské části Ráj nebo Darkov. Tuto variantu ale město odmítlo a s výhradami připustilo těžbu pod rezidenční částí Starého Města s vynecháním průmyslové zóny Nové Pole.

Současná EIA je omezená: časově do roku 2023 a územně také. Zájmové území Starého Města je oproti původním plánům těžařů menší. Nebude zasažena průmyslová zóna Nové Pole ani přírodní soustava Natura a plánované poklesy by také měly zasáhnout menší území.