Zřídit městský sportovní klub se zřizovací listinou k 1. říjnu 2016 a uvolnit 326 tisíc korun z rozpočtu města na potřebné administrativní kroky. Takové kroky schválila rada města minulý týden. Konečné slovo pak zřejmě budou mít orlovští zastupitelé na zasedání 19. září.

„Smyslem je nabídnout alternativu klubům, které se dlouhodobě potýkají s problémy, nebo těm, kteří chtějí být součástí jedné velké organizace, která jim ušetří náklady a současně pomůže s administrativou a třeba i s žádostmi o dotace," říká orlovská místostarostka Petra Ječmionková, autorka celé této myšlenky.

Podle ní by se nový subjekt všem sportům staral také o propagaci, sháněl by trenéry, poskytoval co nejlepší podmínky pro práci s mládeží a mnohé další. „Záměr zřízení reaguje na neuspokojivé závěry z nedávno proběhlých veřejnoprávních kontrol u dvou nejvíce podporovaných sportů ve městě a trvalé snižování zapojení dětí a mládeže do sportovních činností a prohlubování sociálně patologických jevů," dodala.

Deník v této věci v minulosti oslovoval některé orlovské sprotovní funkcionáře. Zkušení lidé z oboru upozorňovali, že vytvořit takovou organizaci je prací na několik měsíců i let.

Někteří navíc do klubů, spolu s dalšími kolegy funkcionáři, dokonce investovali vlastní peníze, aby rychleji pokryli ztráty, které dnes mnohé sporty vykazují. A neví tak, jak by se v takové situaci mělo případné sloučení řešit.

„Vše je na dobrovolné bázi a kluby se mohou dobrovolně rozhodnout," dodala místostarostka.