close Směrník před havířovským vlakovým nádražím. zoom_in Tři metry vysoký betonový Směrník chce město, které je jeho majitelem, nechat odstranit do depozitáře, protože je ve špatném technickém stavu. Nyní je dílo obehnáno plotem, aby se kusy betonu nebo i celé dílo na někoho nezřítilo.

Protože se o dílo ve chvíli příprav jeho odstranění začali zajímat aktivisté, schválili zastupitelé nabídku, že se o ni do poloviny března může kdokoli přihlásit a město ji prodá za symbolickou korunu a odvoz. V té chvíli však začali mít aktivisté problémy i s penězi na odvoz.

Ozval se však i potomek autora. Syn zemřelého sochaře Václava Uruby tvrdí, že má právo mluvit do způsobu nakládání s dílem, přestože jeho majitelem je město. „Zásadně nesouhlasím s tím, aby bylo Dílo zničeno či jinak znehodnoceno a žádám Vás, v návaznosti na platnou legislativu, o zajištění takových opatření, které zajistí zachování díla na stávajícím místě před nádražní halou, kam od svého vzniku jednoznačně patří."

Radnice si nechala na situaci vypracovat právní názor, který se jí může hodit i při nakládání s dalšími díly, kterými je město z dob své výstavby doslova poseto.

„Právníci názor sochařova potomka vyvrátili a stvrdili, že dílo, které není chráněno jako památka, může majitel přestěhovat. Pokud si ho nikdo neodkoupí a neodveze, uskladníme ho v depozitáři," potvrdil tajemník havířovského magistrátu Milan Menšík.

O dílo mohou projevit zájem i potomci sochaře, kteří by si Směrník chtěli odvézt do své sbírky.