Radní za koaliční strany KSČM, ANO a Hnutí pro Havířov tvrdí, že jejich prohlášení vychází ze znalosti potřeb obyvatel a zahrnuje podstatné programové body jednotlivých politických stran zvolených do vedení města.

„My, členové Rady města Havířova, s vědomím odpovědnosti za správu a chod našeho města, chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme byli do našich funkcí řádně zvoleni. Naším cílem je pokračovat v rozvoji města tak, aby i nadále zůstal dobrým místem pro život jeho obyvatel," stojí v úvodu dokumentu.

V jednotlivých bodech radní avizují své priority. „Maximálně využijeme všechny dostupné fondy a dotace pro rozvoj města, s finančními prostředky města budeme nakládat hospodárně, efektivně a účelně, vytvoříme podmínky pro zvýšení zaměstnanosti a zasadíme se o maximální možné zvýšení efektivity chodu města a jeho organizací," píší například.

Obyvatelům města slibují, že připraví infrastrukturu pro stavbu rodinných domů v okrajových částech a opraví tam i chodníky. V centru chtějí zvýšit počet, podpoří rozvoj cyklodopravy a optimalizují provoz MHD. Radní také chtějí společně s vlastníkem vlakového nádraží připravit rekonstrukci přednádražního prostoru.

V několika bodech se radní zmiňují o opatřeních, které by měly zvýšit bezpečnost. Obyvatelům také ve svém prohlášení slíbili, že městské byty se nebudou privatizovat a radnice bude revitalizovat dvorky v klidné odpočinkové zóny.

„Zabezpečíme důstojný život seniorům našeho města, budeme pokračovat v organizování ozdravných pobytů pro děti a občany města s preferencí tuzemských pobytů, zvláště v období inverzního počasí. Budeme pokračovat v opravách budov škol a školských zařízení tak, aby se staly přirozenými centry volnočasových aktivit dětí a občanů v jednotlivých městských částech," zahrnují radní v dalších bodech prohlášení, včetně toho, že chtějí upravit úřední hodiny na radnici.

Opozice proti prohlášení nemá zásadních výhrad, přesto by chtěla, aby vedení radnice bylo konkrétnější.

„V programovém prohlášení je z velké části program KSČM, který je nám blízký a navazuje na naše společné vládnutí, z programu ANO je tam minimum. Před volbami ANO kritizovalo a slibovalo řadu věcí a nyní většina z nich v programovém prohlášení chybí. Potěšila nás slova v preambuli prohlášení, kde se píše, že cílem koalice je pokračovat v rozvoji města tak, aby i nadále zůstal dobrým místem pro život. Koalice, tím potvrdila, že v minulých letech se město rozvíjelo a bylo dobrým místem pro život jeho obyvatel, věříme, že tomu bude tak i nadále," reagoval za opozici předseda klubu zastupitelů ČSSD Jiří Martinek.

Opozice koalici vytkla přílišnou obecnost prohlášení. „Například se v něm píše o úpravě úředních hodin magistrátu, ale není to konkretizováno. V oblasti zaměstnanosti není zmínka o průmyslové zóně Dukla, v oblasti seniorů mohly být specifikovány konkrétní bezpečnostně preventivní programy. V programovém prohlášení chybí důležitá oblast životního prostředí, přestože ji ANO zmiňuje ve svém volebním programu jako důvod, proč lidé opouštějí město," dodal Martinek.