Ostravský hutní gigant – společnost Liberty, která je mezi lidmi známá i podle svého původního názvu Nová huť – je označován za jednoho z největších znečišťovatelů ovzduší v České republice.

Nyní se o Liberty hovoří v souvislosti se zprávou od společnosti Arnika, která, co se týká prachu, ostravský hutní podnik dokonce zařadila na první místo - více zde.

Nejvíce problémů a stížností se v minulých letech tradičně ozývalo z přilehlých Radvanic a Bartovic. Nejhlasitěji byla slyšet dětská lékařka Eva Schallerová z Radvanic, známá svým bojem za čistější ovzduší na Ostravsku. V roce 2009 přišla s otevřeným dopisem, ve kterém hrozila žalobami, pokud se stav nezlepší.

Ve svém dopise tehdy upozornila, že počet dětí s respiračními potížemi či astmatem v její ordinaci rok od roku přibývá. K aktuálnímu stavu se ale vyjádřit nechtěla. „Z veřejného života i ovzduší jsem už odešla a nikdy se do toho nevrátím,“ řekla Deníku bez bližších podrobností Schallerová.

Zvykla jsem si

V Ostravě-Radvanicích v blízkosti Liberty žije už desítky let Eva Ponocná (74 let). „Kdysi dávno, tak před dvaceti roky, to byl opravdový hnus. Kouřilo to všude,“ vzpomínala Eva Ponocná. Situace se podle ní určitě zlepšila, nedokáže však posoudit nakolik.

„Když tu člověk žije, tak ty změny nevnímá. Vše se děje postupně. Naučila jsem se tady žít a měnit to nechci,“ dodala. Nejvíce jí vadí prach. „Ten prach je tu stále, i když méně. Zlepšilo se to, ale zase ne o hodně,“ posteskla si.

close Lidé žijící v okolí hutního gigantu výraznější změny nezaregistrovali. Situace se ale podle nich určitě zlepšila. info Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch zoom_in

Svou roli podle ní sehrávala i lokální topeniště, která se na znečištění podílela. To už je naštěstí minulostí. „Vyměňovaly se tu kotle za plynové. Taky jsme to udělali, abychom si vzduch sami neznečišťovali. Byly na to dotace, tak jsme do toho šli. Snad se teď lidé nevrátí ke starému způsobu topení,“ dodala Eva Ponocná, která vzpomínala i na období před rokem 1989.

„Kdysi za staré Nové huti svítily parapety lesklým kovovým popílkem. To už je naštěstí pryč,“ vybavuje si Eva Ponocná, která žije v domku od svých deseti let. „Narodila jsem se na Trnkovci. Naši to tu postavili. Byla tu i řada dalších domků. Všechno to vykoupilo enháčko. My jsme tu zůstali, nechtěli jsme jít pryč,“ uzavřela.

close Lidé žijící v okolí hutního gigantu výraznější změny nezaregistrovali. Situace se ale podle nich určitě zlepšila. Podzim 2022. info Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch zoom_in

V Radvanicích vyrůstal také Bohdan Šiser (29 let). „Není to horší, ale nemám ani nějaký pocit, že by se to výrazně zlepšilo. Vím, že tu bývají problémy u malých dětí. Jde hlavně o respirační onemocnění,“ prohlásil. Stejně jako paní Ponocná, zásadní změny v posledních letech nezaregistroval.

„Když se tu člověk narodí a vyrůstá tu, tak mu to nepřijde. Nevnímáte to,“ vysvětlil. Podle svých slov mu schází větší informovanost. „Určitě se tu něco pro ekologii za poslední roky udělalo, ale ty informace se mezi lidi nedostaly. To je chyba. Chybí informovanost. Pokud to člověk vyloženě nevyhledává, tak se to k němu nedostane. Ale možná je to jen můj dojem,“ doplnil Bohdan Šiser.

Mladá generace

Deník oslovil i mladou generaci. „Zdá se mi, že je to v poslední době lepší. Když bývalo špatné počasí, tak jsme ve škole ani nevětrali. Vloni, když jsem končila základní školu, jsme už větrali normálně,“ řekla Deníku patnáctiletá dívka z domu v ulici Stařinského v Ostravě-Radvanicích. Její soused, dvacetiletý mladík, nějaké viditelné zlepšení nezaznamenal. „Připadne mi to stejné,“ prohlásil.

„Kvalita ovzduší v regionu se rok od roku zlepšuje a rozloha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je menší,“ říká prostřednictvím Deníku hejtman Ivo Vondrák. Od spolku Arnika ale dostala někdejší Nová huť či ArcelorMittal před pár týdny „nakládačku“. Na základě údajů z integrovaného registru znečišťovatelů sestavila žebříček „premiantů“ v jednotlivých kategoriích podle typu vypouštěných emisí (viz statistika pod článkem).

„Provoz Liberty Ostrava významně lokálně ovlivňuje kvalitu ovzduší z hlediska prachových částic PM10, PM2,5 a dále benzo(a)pyrenu. Vliv na kvalitu ovzduší z tohoto zdroje je patrný na úrovni Ostravské aglomerace. Neprokázalo se nicméně, že by bylo možné provoz považovat za nadregionálně až celostátně významný,“ říká mluvčí Ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát - více zde Slavné ostravské komíny: mění krajinu v temný Mordor, nebo jen obarvují vzduch?

Boj starosty Radvanic

A nejen v Radvanicích, na které má provoz huti největší dopad, se nevěřícně ptají, jestli je to myšleno vážně. Reakci považují za výsměch zdejším obyvatelům.

„Předchozí majitel jen za sedm let vydělal přes 47 miliard korun, to podle mě mluví za vše,“ míní starosta obvodu Aleš Boháč, podle něhož už není prostor na opakování chyb a laxní přístup politiků. „Bez nezbytného tlaku na zlepšení životního prostředí by dnes nebyla podepsaná ani smlouva na novou ocelárnu, kterou společnost slibuje přes dvacet let,“ kritizuje starosta, podle něhož je Liberty soused a největší průmyslový znečišťovatel s vlivem přes 60 procent na kvalitu ovzduší v Radvanicích a Bartovicích a velké části Ostravska.

Když klepal na dveře Liberty, se stížnostmi nepochodil. „Liberty Ostrava není dominantním zdrojem znečištění ovzduší na Ostravsku, což potvrdila i studie MŽP s názvem PZKO (Program zlepšování kvality ovzduší) z roku 2020, která poprvé bere v potaz také zahraniční zdroje. Podíl průmyslu na znečištění je zde vyčíslen v řádu jednotek procent, a to včetně Radvanic jako celku,“ říká mluvčí hutě Barbora Černá-Dvořáková a naopak zmiňuje přínos miliardových investic podniku do ekologizace provozu. „Svědčí to o tom, že se projevily,“ odmítá polemiku.

Pohledem samotného města je to zjednodušeně řečeno chvályhodné, ale ještě ne dostačující. „Stav ovzduší v Ostravě se v posledních třech dekádách kontinuálně a významně zlepšuje a ve většině parametrů a míst již splňuje zákonné imisní limity, přesto stále ještě není uspokojivý,“ soudí primátor Tomáš Macura, který z dostupných dat ví, že podíl průmyslových zdrojů na stavu znečištění ovzduší klesá a přestává být dominantní.

„Zvlášť v zimních měsících tuto roli přebírá vliv lokálních topenišť, přesto je pro další zlepšování stavu ovzduší nezbytné i pokračování ekologizace průmyslových provozů,“ říká důrazně vůči firmě, která je partnerem a sponzorem řady kulturních akcí v regionu. Podle některých je i toto důvodem, proč proti huti jen málokdo rázně vystoupí.

Něco je ve vzduchu:

| Video: Youtube

Výsledek unikátního měření

Vliv huti Liberty na ovzduší v Ostravě ověřilo unikátní tříměsíční měření. Deník zná výsledek!

Tři měřící stanice rozmístěné v závětří huti tři měsíce každé tři hodiny zaznamenávaly výsledky. Ukázalo se, že huť svými emisemi silně ovlivňuje Radvanice, ne už však Bartovice či Kunčičky. Klíčovým znečišťovatelem jsou domácí kotle.

14. ledna měření Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zahájil a 14. dubna je ukončil. Nyní jsou známy výsledky průlomové studie BORA, která byla časově i věcně propojena s projekty KAPOO (krajský asistenční plán pro oblast ochrany ovzduší) a ARAMIS. Podílely se na nich vedle ČHMÚ také město Ostrava a Moravskoslezský kraj, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě i sama společnost Liberty.

VÍTE ŽE?
Měření emisí provádějí autorizované skupiny, které ze zákona o ochraně ovzduší najímá provozovatel. Kontroluje je Česká inspekce životního prostředí, která má vlastní měřící skupinu. Kraj či město žádnou takovou měřící skupinou nedisponují.

Unikátní měření a hodnocení kvality ovzduší a příčin znečištění na Ostravsku bylo založeno na datech ze tří stanic umístěných v závětří areálu Liberty Ostrava – severně v Kunčičkách, severovýchodně v Radvanicích a východně v Bartovicích.

„Pro identifikaci zdrojů na Ostravsku byly vůbec poprvé využity koncentrace benzo[a]pyrenu získávané v tříhodinovém intervalu, přičemž dosud bylo obvyklé časové rozlišení po čtyřiadvaceti hodinách. To nám umožnilo dosáhnout vyšší rozlišovací schopnosti a spolehlivosti modelu,“ řekl Deníku hlavní zpracovatel projektu Radim Seibert z ČHMÚ s tím, že získané výsledky platí pro zimní až přechodné období.

Tisíc rukojmích

Ve filtrech stanic se zachytily primárně částice tvořené organickým uhlíkem, ale i sírany, dusičnany, elementární uhlík a amonné ionty. Data i materiál byly podrobně zkoumány a výsledek je následující.

„Hlavní příčinou vzniku tohoto typu znečištění jsou zde emise individuálního vytápění domácností. Také se potvrdilo, že lokalita stálého imisního monitoringu v Radvanicích, lokalita Nad Obcí, je umístěna v místě silného lokálního vlivu průmyslového zdroje. Údaje z této stanice jsou však reprezentativní pouze pro její nejbližší okolí (řádově stovky metrů od stanice) a nejsou použitelné pro hodnocení kvality a příčin znečištění ovzduší v Ostravě-Radvanicích jako celku, natož v okolních městských částech, ani v širším okolí,“ popsal zjištěné výsledky Radim Seibert.

Deníku je shrnul také hejtman Ivo Vondrák. „Podle poslední relevantní studie ČHMÚ, kterou má krajský úřad k dispozici, je vliv průmyslového areálu ostravské Liberty dominantní (u benzo(a)pyrenu ze dvou třetin a u prachu z jedné třetiny) jen pro úzký pás z areálu podniku směrem na Ostravu-Bartovice, což ovlivňuje život odhadem 400 až 1500 obyvatel,“ uvedl hejtman, podle něhož je to pro tamní obyvatele nepříjemná zátěž, která se bude snižovat spuštěním nové hybridní ocelárny a ukončením provozu jedné koksovací baterie a jedné aglomerace.

„Ve všech ostatních částech Bartovic, v Radvanicích, Kunčičkách, Šenově a Vratimově, je dominantním zdrojem znečištění ovzduší lokální vytápění,“ apeluje na lidi, aby využili krajské kotlíkové dotace a své neekologické kotle vyměnili.

Celý projekt BORA kromě Ostravy zahrnoval také polské příhraničí a Moravskou bránu, rozmístěno bylo celkem osm měřících stanic, kde se výsledky vyhodnocovaly měřením, modelováním, statistikou i zpětnými trajektoriemi. Celá kampaň trvala jeden rok.

K TÉMATU
Jak si vede Liberty Ostrava ve sledovaných kategoriích znečišťování?
- skleníkové plyny (6. nej. znečišťovatel v ČR, 3 138 078 tun, +*)
- plyny způsobující kyselé srážky (2., 6 169 tun, +)
- látky nebezpečné pro vodní organismy (6., 3 020 kilogramů, -)
- perzistentní organické látky (3., 386 kilogramů, +)
- rtuť a její sloučeniny (9., 73 kilogramů, +)
- dioxiny (2., 15,70 gramů TEQ, +)
- emise prachu (1., 382 711 kilogramů, +)
- oxid uhelnatý (2., 61 060 tun, +)
- emise kyanidů do vody (2., 536 kilogramů, -)
* (+) znamená zvýšení úniku dané látky oproti roku 2019, (-) znamená snížení
Zdroj: Arnika / IRZ (Integrovaný registr znečišťování)