Jaké chyby lidé nejčastěji při nákupech v předvánočním shonu dělají?

Lidé dělají chyby při nákupech nejen v předvánočním shonu, ale po celý rok. Často si neuvědomují, že v případě, kdy nakupují v takzvaném kamenném obchodě, nemají ze zákona nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz jen z toho důvodu, že špatně odhadli velikost dárku nebo z důvodu, že k narozeninám či pod stromeček dostali žehličku nejen od babičky, ale i od tetičky.

Jaká je tedy možnost nevhodný dárek vrátit?

Některé obchody tuto možnost výměny zboží či jeho vrácení v určité době umožňují. Jedná se však o službu spotřebitelům, která je nad rámec jejich zákonných povinností. Proto doporučuji, pokud lidé nakupují jako dárky zboží, u kterého si nejsou zcela jisti velikostí nebo vhodností, ptát se na nadstandardní služby a zvolit obchod, který tuto výměnu spotřebitelům umožňuje.

Můžete uvést příklad nějakého „zpackaného nákupu“, který jste řešila ve své praxi?

Dá se říci, že řešení, jak říkáte zpackaných nákupů, je u nás v poradně na denním pořádku. Vypadá to většinou podobně – spotřebitel si zakoupí v obchodě zboží, doma ho znovu vyzkouší, zjistí, že mu nesedí nebo nevyhovuje barva, velikost, provedení. Druhý den jde zboží vrátit, ale prodávající mu sdělí, že pokud zboží nevykazuje vadu, vrátit ho nelze. V lepším případě nabídne v ceně zboží výběr zboží jiného. V takovém případě musí být zboží v původním stavu i v původním obalu.

A co když člověk zjistí, že má zboží vadu?

V tom případě má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Musí se výrobek i v tomto případě vracet v původním obalu?

Postup je jiný. Prodávající totiž odpovídá spotřebiteli za vady, které se na zboží projeví v záruční době. Záruční lhůta u spotřebního zboží je 24 měsíců a v případě výskytu vady na výrobku má spotřebitel právo věc reklamovat. Reklamace musí být vyřízená do 30 dnů, po překročení lhůty má spotřebitel nárok na výměnu věci nebo vrácení peněz. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Zboží můžeme reklamovat i bez původního obalu. Nákup zboží musí spotřebitel při reklamaci nějak dokázat. Nejjednodušší je mít paragon. Prokázat nákup však lze i jinými doklady, např. výpisem z účtu při platbě kartou, záručním listem, čestným prohlášením.

Co nákupy přes internet – na co při nákupech tímto moderním způsobem myslet? Co má dělat člověk, když doma zjistí, že je výrobek vadný nebo jiný, než byly jeho představy?

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, tedy třeba i přes internet, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí. Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku dále doporučuji spotřebiteli zjistit si před uzavřením smlouvy alespoň tyto informace – cenu zboží nebo služby a zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, náklady na dodání, způsob platby, dodání nebo plnění, doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.

Setkala jste se v poslední době s nějakými nešvary u firem a obchodníků?

Velkou bolestí je právě vyřizování reklamací. Reklamace včetně opravy musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Nicméně prodávající má povinnost o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do lhůty tří dnů se nepočítá nutná doba k odbornému posouzení vady. Bohužel řada podnikatelů si je vědoma pouze toho, že na reklamaci mají 30 dnů. Při opětovné reklamaci, když má výrobek dvě a více stejných vad či tři a více různých vad, může spotřebitel žádat výměnu zboží za stejné nebo odstoupení od kupní smlouvy. A jelikož i toho jsou si prodávající vědomi, setkáváme se stále častěji s případy, kdy spotřebiteli jsou první dvě reklamace stejné vady uznány, ale třetí reklamace stejné vady, kdy už má nárok na výměnu nebo odstoupení, je zamítnuta.