„Rozsáhlé stavební úpravy a vybavení rehabilitace probíhalo od listopadu loňského roku a celkové náklady zde činily více jak 22 milionů korun. Hrazeny v plné výši byly z dotace Moravskoslezského kraje,“ uvedla mluvčí rájecké nemocnice Radmila Fleischerová.

Rehabilitace se tak přesunula z již zastaralých prostor v poliklinice v části Mizerov a nadále zajišťuje péči pro pacienty z celé spádové oblasti.

„Cílem rehabilitace je co nejrychleji obnovit fyzické, psychické i sociální schopnosti pacientů po úrazech a dalších onemocněních. Jsem přesvědčen o tom, že tady se to bude hodně dařit. Nové pracoviště umožní zdravotnickému personálu využívat nejmodernější léčebné a rehabilitační metody v příjemném prostředí a vlídné atmosféře,“ podotkl tento týden při slavnostním otevření nových prostor náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

„Nemocnice není obvykle místo, kam by člověk chodil rád. My se v naší nemocnici snažíme dlouhodobě investovat, aby prostředí pro pacienty bylo co nejpříjemnější, s tou nejmodernější a kvalitní péčí. Věřím, že i nová rehabilitace přinese našim pacientům větší pohodlí a komfort a budou se u nás cítít dobře,“ doplnil ekonomický náměstek nemocnice Jiří Matěj.