Lékaři neustále apelují na to, aby ženy závažným následkům tohoto nemocnění předcházely a nechaly se vyšetřit včas. Čas totiž hraje v tomto případě zásadní roli. Tvrdí to i specialistka mamodiagnostického pracoviště Ústavu radiodiagnostického Fakultní nemocnice Ostrava lékařka Markéta Pernicová.

Kolik žen ročně onemocní rakovinou prsu u nás?
Ročně je na území České republiky diagnostikováno více než 4600 nových případů onemocnění rakovinou prsu, každý rok na následky tohoto onemocnění umírají dva tisíce žen. Ve věkové kategorii dvacet až pětapadesát let se jedná o nejčastější příčinu úmrtí.

Co vaše pracoviště ženám nabízí, na co se zaměřujete?
Problematikou onemocnění prsů se mamodiagnostické pracoviště naší nemocnice zabývá již dvaadvacet let. Poskytujeme celý komplex vyšetření prsů na kvalitních a moderních přístrojích, pracují zde zkušení lékaři - mamodiagnostici. Navíc zde byl počátkem letošního roku instalován nový mamografický přístroj nejnovější generace, který je zaměřen na nehmatná ložiska prsou.

S kým spolupracujete?
Spolupracujeme s mamologickou poradnou chirurgické kliniky, máme návaznost na kliniku onkologickou, kliniku nukleární medicíny, oddělení plastické chirurgie a lékařské genetiky fakultní nemocnice Ostrava, čímž je zajištěna kontinuita péče o pacienta při onemocnění zhoubným nádorem prsu. Pokud jde o nás, provádíme jen diagnostické mamografie, to znamená, že vyšetřujeme takzvané symptomatické ženy i muže, což jsou pacienti s příznaky onemocnění prsů.

Co plánujete do budoucna a zvažujete, že své služby rozšíříte?
Ano. Máme zkušenosti i dobré podmínky k tomu, abychom mohli provádět také mamografický screening, který by naši diagnostickou praxi rozšířil o tolik potřebnou oblast prevence. Domníváme se, že naše pracoviště splňuje veškerá přísná kriteria, proto jsme podali žádost o udělení osvědčení k provádění mamografického screeningu. Chceme tak rozšířit spektrum služeb, která by tak byla schopna poskytovat komplexní preventivní, diagnostickou, poradenskou a léčebnou péči o prsní žlázu takzvaně pod jednou střechou.

Můžete vysvětlit, co to mamografický screening je?
Mamografický screening je pravidelné preventivní vyšetřování žen, které nemají žádné příznaky onemocnění. Cílem screeningu je zvýšit záchyt časných stadií zhoubných nádorů prsů, kdy je onemocnění snáze léčitelné, a tím snížit úmrtnost na rakovinu prsu. Díky screeningu pak klesá počet radikálních operací (ablací prsů) a zvyšuje se počet operací zachovávajících prs, což vede ke zkvalitnění života pacientek.

A může mamografický screening ženám skutečně pomoci?
Zahraniční zkušenosti a provedené studie dokazují, že screening může snížit úmrtnost žen na rakovinu prsu o dvacet až třicet procent. V České republice byl plošný program pro vyhledávání nádorů prsu neboli mamografický screening oficiálně zahájen v září 2002. A hned v průběhu prvního roku došlo k významnému navýšení počtu zachycených časných stadií onemocnění proti pokročilým stadiím rakoviny. Například podle údajů Národního onkologického registru vzrostl podíl zachycených karcinomů v časném stadiu z méně než čtyřiceti na jednasedmdesát procent.

Kde se screeningové vyšetření provádí?
Screeningové vyšetření se provádí na akreditovaných odborných pracovištích, která získala osvědčení o způsobilosti k provádění mamografického screeningu po splnění všech odborných a technických kriterií.

Musí za něj ženy platit?
Ženám bez příznaků nemoci ve věku od 45 do 69 let je vyšetření hrazeno z prostředků zdravotního pojištění v dvouletých intervalech. Screeningová mamografie může být provedena i u samoplátkyň od věku čtyřiceti let v jednoročních intervalech. Preventivní ultrazvukové vyšetření věkově omezeno není.

Jak vyšetření probíhá?
Při screeningovém vyšetření se provádí snímkování obou prsů a v případě nepřehledného, nejasného či podezřelého nálezu je doplněno sonografickým vyšetřením, což se týká zhruba deseti až patnácti procent případů.

Lze tedy této nemoci předcházet?
Jedinou možností, jak bojovat s touto nemocí, je včasná diagnostika a úspěšná léčba. Proto chci apelovat na ženy, které překročily hranici čtyřicítky, aby pravidelně chodily na preventivní mamografická vyšetření. A ženy, které již mají jakékoliv problémy s prsy, prosím, ať ze strachu neodkládají návštěvu lékaře. V případě negativního nálezu se jim neobyčejně uleví, v případě pozitivního nálezu se může urychleně začít s léčbou.

Na co si mají ženy dávat zvlášť pozor? Co by neměly podceňovat?
Lékaře by měly okamžitě navštívit zejména ty ženy, u kterých se objeví některý z příznaků onemocnění, jako jsou hmatná rezistence v prsu, zánět prsních žláz, sekrece z bradavky nesouvisející s porodem, onemocnění a jakékoliv změny bradavek nebo změny kůže prsů.

Příběh

"Bylo mi pětačtyřicet, když mě masérka upozornila, že při masáži nahmatala nějaký drobný útvar v mém pravém prsu," vrací se o sedm let zpět paní Alice z Ostravy, která neváhala a hned další den běžela k lékaři, který ji poslal na další vyšetření. "Nález byl pozitivní a mě zcela ochromil strach," vzpomíná paní Alice, která krátce nato podstoupila operaci, léčbu a v samotném závěru i plastiku prsu. "Dnes jsem v pořádku a jsem přesvědčená o tom, že je to i díky rychlosti, s níž jsem se svěřila do rukou lékařů," dodává.