Vedení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj (dále jen nemocnice) zvažuje, že změní systém provozování zdravotnické dopravní služby (ZDS), tedy sanitek, které vozí pacienty z nemocnice domů či převážejí mezi nemocnicemi, a službu bude nově pro pacienty zajišťovat pouze soukromá firma.

Ředitel nemocnice Jiří Matěj upozorňuje, že zatím není o ničem rozhodnuto, ale připouští, že je to varianta, jak by doprava sanitami mohla v budoucnu efektivně fungovat.

Proč se uvažuje o změně? V čem je soukromá firma lepší než ta, kterou nyní zajišťuje sama nemocnice?
Důvod je prostý. Naším cílem je komfort a spokojenost pacientů a ostatních, kteří tuto službu využívají. Koneckonců je v zájmu nejen ředitele nemocnice, zřizovatele, ale také zdravotních pojišťoven, aby tato služba byla poskytována v stejné kvalitě a stejné dostupnosti, jako je tomu dnes.

Proč se tedy uvažuje o změnách? Momentálně poskytovaná služba pod hlavičkou nemocnice není dostatečně kvalitní?
Poskytovaná služba pod hlavičkou nemocnice je samozřejmě v současné době dostatečně kvalitní. Provozování ZDS je však pro nemocnici ekonomicky náročné. V minulosti fungovala pouze ZDS Karviná s dispečinkem v areálu nemocnice, načež se objevili soukromníci, kterých postupně přibývalo a ten nejvýznamnější si zřídil dispečink přímo v areálu nemocnice, a to v budově, kterou nemocnice nevlastní. Je samozřejmě jasné, že pokud nemáte v jakémkoli oboru konkurenci, vše funguje jak personálně, tak ekonomicky. Když ale začne konkurence významně narůstat, tak to ZDS ubírá práci, fixní náklady na provozování ZDS zůstávají, a proto dochází ke každoročnímu prohlubování ztráty ZDS v nemocnici.

Můžete být konkrétní?
Za loňský rok byla ZDS Karviná ve ztrátě bezmála 10 milionů korun.

Takže externí dodavatel této služby by byl pro nemocnici ekonomicky výhodnější?
Ano. Výrazně by to vylepšilo ekonomiku nemocnice. Eliminovalo by to ztrátu nemocnice a významně snížilo investice nemocnice do nových sanitních vozů, které je nutno v nejbližší době obměnit.

Pokud má padnout nějaké rozhodnutí o případně změně v zajišťování ZDS, do kdy by to mělo být?
V tuto chvíli není stanoveno žádné konkrétní datum.

Zvažovaná změna je součástí optimalizace zdravotnické péče v krajských nemocnicích. V této věci je stanoven nějaký termín?
Konec října 2018 by měl přinést konkrétní návrh na optimalizaci.

Trochu předbíhám, ale pokud by skutečně ZDS převzal soukromník, co bude s lidmi, kteří tuto službu zajišťují dnes pod hlavičkou nemocnice?
Zaměstnanců je zhruba 50. Řidiči, sanitáři, dispečeři a ostatní. Pokud by ke změně došlo, naší snahou bude, aby to mělo co nejmenší sociální dopad na zaměstnance. Část zaměstnanců ZDS práci mít určitě bude, a ti, kteří by uplatnění nenašli (jde o dlouhodobě nemocné, starobní důchodce a ostatní), těm se budeme snažit nabídnout jinou práci v nemocnici nebo budeme vyjednávat s jinými nemocnicemi, kteří provozují zdravotnickou dopravní službu a kteří by byli ochotni práci řidičům nabídnout. Každopádně se budeme maximálně snažit, aby lidé o práci nepřišli.

Téma zdravotní dopravní služby je velmi diskutované na sociálních sítích. Lidé, kteří mají zkušenost s nemocniční ZDS i se soukromou dopravou, porovnávají a ve většině případů chválí právě onu soukromou službu. Její vozy jsou k dispozici hned, řidiči jsou ochotní a vstřícní, což se prý o kolezích z ZDS říci nedá. Co na to říkáte? Může to tak být?
Některé převozy, které nemocniční ZDS provádí, jsou o něco komplikovanější. Nemyslím si, že jsou řidiči z naší ZDS neochotní, ba naopak, spousta z nich pomůže starším nemohoucím pacientům do poschodí, počkají až se připraví na převoz, někdy se stane, že vypadne řidič, který měl plánovanou směnu. Potom dochází k prodlužování příjezdu sanitky k pacientovi na domluvenu dobu a tím se naruší celodenní naplánovaný řetězec.

V té souvislosti mě napadá, že pokud by celý objem služeb a převozů, který dnes zajišťuje nemocniční ZDS spolu se soukromým dopravcem, převzal kompletně soukromník, nemůže se pak on dostat do situace, že bude mít málo vozů, řidičů, a pacienti zase budou čekat na odvoz či převoz dlouhé hodiny?
Stát se asi může samozřejmě cokoli, ale nepředbíhejme. Pokud bychom skutečně svěřili tuto službu soukromému dopravci, i přesto si ponecháme určitý počet vozů, s nimiž bychom mohli v případě nutnosti zajistit převozy nehrazené, například v rámci areálu nemocnice. Mám na mysli převoz pacientů z LDN či ošetřovatelských lůžkách, která jsou mimo hlavní budovu.

V úvodu rozhovoru jste řekl, že chcete zvolit variantu, která bude v zájmu pacienta. Nemůže se podle vás stát, že by i po případném převzetí soukromníkem, byl ohrožen komfort pacientů? Jak si to chcete pojistit?
Já jsem přesvědčen, že k ničemu podobnému nedojde. Smluvně to asi nijak ošetřit nejde, ale ze zkušeností víme, jak ta služba pod soukromníkem funguje, a věřím, že je i v jeho zájmu, aby prostoje, popřípadě stížnosti, nebyly. Myslím, že je schopen to garantovat.