Ta podala rezignaci v souvislosti se snahou krajských úředníků podmínit přijetí vyššího počtu studentů polského gymnázia v příštím školním roce úspěšným absolvováním přijímací zkoušky. Gymnázium podporované vedením Kongresu Poláků v ČR se snaží prosadit tři první třídy o 30 žácích. Kraj přitom vedení gymnázia už dříve upozornil na snižující se kvalitu výuky právě proto, že byli ke studiu přijímáni i méně zdatní studenti

„Dnes na úřad dorazil rezignační dopis paní ředitelky. Ještě jsem jej nečetla, protože jsem mimo Ostravu a s paní Herman se mám setkat ve středu. Jsem ale připravena její rezignaci přijmout a vypsat nové výběrové řízení,“ uvedla zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

Krystyna Herman už svoji rezignaci oznámila i rodičům studentů skrze svého zástupce.

Krajský úřad už včera přišel s kompromisním řešením a navrhuje otevření dvou tříd. „Šedesát nabízených míst odpovídá počtu 180 žáků, kteří vyjdou z 9. tříd ZŠ s polským vyučovacím jazykem v příštím roce a je v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje“. Vzhledem k výjimečnosti Gymnázia s polským vyučovacím jazykem, které je jediné v ČR, jsme připraveni v případě vyššího počtu zájemců, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky, otevřít další – 3. třídu,“ napsala náměstkyně hejtmana předsedovi Kongresu Poláků Josefu Szymeczkovi.