Ten je tvořen žulovými dlažebními kostkami a několika většími dlaždicemi, které jsou však volné a hýbou se. Nebezpečná je tam nejen chůze, ale i jízda autem, protože hrozilo jeho poškození. Zúžení silnice v tomto místě, vybudování nového přechodu pro chodce a jeho osvětlení je součástí rekonstrukce Nádražní ulice v rámci česko-polského projektu Po stopách těšínské tramvaje.

100 let od tzv. Sedmidenní války mezi Českem a Polskem o slezské území připomněla v sobotu odpoledne rekonstrukce válečné bitvy, která se konala v polském Skočově za účasti polských i českých vojensko-historických skupin.
Sedmidenní válka. Konflikt, který určil podobu Těšínského Slezska

Koncem minulého týdne došlo k provizorní nápravě, kdy stavbaři volné dlažební kachle vytáhli a díry zasypali asfaltovou drtí. Tento týden měla firma, která celou stavbu realizuje, udělat celý přechod provizorně v asfaltu. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám však přechod v provizorním stavu zůstane zřejmě až do jara.

„Momentálně řešíme havarijní stav. Máme za sebou několik jednání se zástupci zhotovitelské firmy kvůli nedostatkům projektu i řešení. Pozitivní je, že se všechny strany řešení, tedy jak zhotovitel, tak autor projektu ke vzniklým problémům hlásí. Teď jsme ve fázi sjednání dohody řešení nápravy “ uvedla místostarostka Českého Těšína Kateřina Krainová Byrtusová. Prozradila také, že se zúžený přechod ukázal jako špatné řešení, a proto se bude opět rozšiřovat. Úpravy přechodu bude hradit město, kompenzace za vady projektu bude požadovat po projekční firmě.

"Závady jsou na stavbách běžné"

Proč se nepodařilo vybudovat přechod u nádraží tak, aby byl funkční a bez vad, vysvětlila asistentka představenstva společnosti Porr Jana Mašínová tím, že V průběhu realizace díla bylo nutné řešit některé problémy, způsobené špatnou  projekční přípravou stavby. V praxi se prý nejedná o nic výjimečného. „Problémy tohoto druhu (včetně navazujících dodatečných úprav projektu či doby realizace díla) se na srovnatelných stavbách řeší běžně. V mnoha případech je pak možné konkrétní vadu projektu identifikovat teprve v okamžiku fyzické realizace prací a tak tomu bylo i v daném případě,“ řekla Mašínová.

Plány míst, kudy by měl v budoucnu měl vést silniční obchvat Havířova a silnice přes Těrlicko na dálnici k Třanovicím.
Obchvat Havířova musí získat kladné stanovisko EIA

Opravám a přestavbám v místě ale zdaleka není konec. Před časem vzbudilo pohoršení na sociálních sítích umístění lampy pouličního osvětlení přechodu, která hodně zasahuje do vozovky. Projektant argumentoval, že při umisťování lampy nacházel problém se sítěmi v onom místě a navíc zkrácením a zúžením přechodu chtěl posílit bezpečnost chodců.

Protože i lampa je bolestí původního projektu, bude společně s úpravami přechodu přemístěna. „Existují dvě varianty. Buď se lampa umístí blíž k chodníku k budově nádraží, tam, kde to umožní sítě, anebo budou na protější straně přechodu dvě lampy, každá v jednom z nově vybudovaných vyvýšených trojúhelnících,“ uvedla místostarostka.

Dokončení se protáhne

Jak dále prozradila, v celém projektu modernizace Nádražní ulice bylo od počátku provedeno 38 změn. „Počet změn v projektu svědčí o tom, jak byl nedobře připraven,“ uvedla Krainová.

Vizualizace stomatologie v bohumínské nemocnici.
Nemáte zubaře? Nová klinika v Bohumíně spustí registraci, startuje se v pondělí

Dodala, že nápravu přechodu bude nutné řešit dohodou a dodatkem ke stávající smlouvě se zhotovitelem. Podle Jany Mašínové (Porr) obě strany vedou osobní jednání a snaží se nalézt konstruktivní řešení aktuální situace. „Realizace celého projektu se každopádně prodlouží, což nás vůbec netěší,“ komentovala situaci místostarostka Českého Těšína.