Řidiče tak čeká mírné omezení dopravy, neboť celková rekonstrukce bude obsahovat demolici stávající trouby včetně průčelních zídek.

Trouba bude odstraněna včetně podkladních vrstev a nesoudržného materiálu až po minimální úroveň nového polštáře.

Na vtokové straně bude osazena uliční vpust v krajnici v úrovni povrchu této krajnice. Tato vpust bude napojena přípojkou do stávající šachtice na výtokové stráně.

Do nové vpusti budou oboustranně zaústěny drenáže v trase původního příkopu.

V místě výkopu bude provedena i nová konstrukce vozovky. Mimo výkop bude provedeno pouze dosypání svahu pro plynulé napojení nové krajnice na stávající stav a nový kryt vozovky.

Po dokončení krajnice (navezení recyklátu, úprava terénu, úklid staveniště) se bude cesta s propustkem finalizovat.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Karviná, silnice spojující okraj města s Doly ČSM. | Video: Deník/Tomáš Januszek