Zároveň pokračují práce na zpevněných plochách u vstupů do budovy, kde budou bezbariérové nájezdové rampy pro imobilní občany.

Sanace jsou hrazeny z fondu nájemního bydlení a jejich cílem je zlepšení tepelně technických vlastností objektů a řešení bezbariérových přístupů vně i zvenčí zdravotního střediska.

Město už nyní připravuje rekonstrukci střediska v ulici J. Gagarina.