„Průtah Stonavou vede poddolovaným územím, což se negativně podepisuje na kvalitě této silnice. Po zesílení konstrukčních vrstev komunikace lépe ponese systematický nárůst dopravní zátěže. Řidičům přinese komfortnější a také bezpečnější jízdu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka. Investorem stavby byl Moravskoslezský kraj, náklady na stavbu - 49,2 milionu korun - budou hrazeny z evropských dotací (IROP).

Žehnání vozidlům, Stonava, 1. srpna 2021.
Auta, motocykly i kola. Farář ve Stonavě vyšel po mši ven a žehnal vozidlům

Modernizaci silničního průtahu měla na starosti Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Zhotovitelem díla byla firma STRABAG.

„Stavba odstranila vady odvodnění, vyjeté koleje, příčné trhliny a další nerovnosti. Byla instalována nová svodidla o délce 603 metrů, zřízeny nové krajnice a doplněny bezpečnostní prvky. Nové je také vodorovné dopravní značení v trvanlivější plastové úpravě a osazeny byly dopravní knoflíky,“ upřesnil Tomáš Böhm, ředitel SSMSK.

Moravskoslezský kraj, prostřednictvím své příspěvkové organizace SSMSK spravuje 2700 kilometrů silnic II. a III. tříd.

Centrum vývoje a výzkumu PODOLUPARK.
V areálu bývalého dolu ve Stonavě chtějí z odpadu vyrábět vodík

„Zhruba třetina těchto silnic potřebuje opravit. Je to samozřejmě velmi drahé, takže cesty opravujeme postupně podle priority a také podle toho, kolik peněz na to máme. Správa silnic MSK má i ‚zásobník‘ komunikací, které až zas tolik na rekonstrukci nespěchají, ale je potřeba je modernizovat. Letos by na opravy silnic Moravskoslezského kraje mělo jít celkově zhruba 900 milionů korun z krajského rozpočtu, Státního fondu dopravní infrastruktury a evropských fondů,“ řekl náměstek hejtmana Radek Podstawka.