Mateřská škola na Lípové ulici se nyní může pyšnit novým venkovním hřištěm sprolézačkami a hradem. Učebny pro hudební výchovu vzákladní škole a základní umělecké škole byly dovybaveny hudebními nástroji. Třídy chemie a zoologie mají rovněž nové pomůcky.

„Některé změny nejsou vidět, avšak přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zlepšení hygienických podmínek ve školních kuchyních a jídelnách. Spočívají vobnově zastaralého vybavení těchto provozů. Kuchyně byly vybaveny například novými konvektomaty sprogramováním varných postupů, termozařízením na dohotovování a udržování hotových pokrmů. Peníze se použily také na nerezové vozíky, stoly nebo regály a podobně,“ řekl místostarosta Jan Blažek.

Celkové náklady na úpravy kuchyní, hřišť a učeben představovaly částku 3,482 milionů korun. „Město již uhradilo faktury za dodávky vplné výši a koncem roku dostaneme 85% nákladů zpět prostřednictvím Ministerstva financí. Státní prostředky jsou městu poskytnuty vrámci pomoci EU programu Norské fondy. Jedná se o víceletý projekt, který bude pokračovat i následujících dvou letech. Bude obnovován inventář školských zařízení. Náklady budou obdobné a spoluúčast EU bude ve stejné výši,“ doplnil místostarosta.

Získání dotací na tyto projekty není zdaleka jednoduchou záležitostí. „Vrámci České republiky bylo Bruselem schváleno 39 podporovaných projektů. Jedním znich je právě modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center vŠenově. Získání dotace nebylo jednoduché. Sobdobným projektem zaměřeným na školství uspělo vrámci celé republiky už jen město Příbram,“ vysvětlil Jan Blažek.