Některé domy podél Hlavní třídy vcentru Havířova dříve patřící OKD prochází velkou rekonstrukcí. Jejich nový majitel, společnost RPG Byty s.r.o., se rozhodl pro nový kabát. Proč právě tato etapa měla přednost před opravami domů vjiných lokalitách, objasnil Deníku vrozhovoru ředitel pro vnější vztahy skupiny RPG Real Estate Petr Handl.

Proč právě Hlavní třída, když je třeba dělat rekonstrukce i jinde?

„Je třeba si uvědomit, že mnohé zdomů, které dnes vlastníme a spravujeme, mají přes padesát let a vminulosti se do jejich oprav příliš neinvestovalo. My jsme ovšem ti, kteří jsou za tento stav často kritizováni. Bohužel ale nemáme kouzelný proutek, abychom jedním mávnutím opravili všechno najednou. Přesto bylo potřeba někde začít.“

Podle čeho tedy domy určené kregeneraci vybíráte?

„Konkrétně Hlavní třída vHavířově je zářným příkladem toho, jak si představujeme spolupráci nás jako vlastníka domů sobcemi či městy. Snažíme se hledat lokality, které je možno společnými silami kvalitativně pozvednout jako celek, aby například tam, kde opravíme domy, došlo zároveň i ke zvelebení veřejných prostranství, obnově zeleně nebo zkvalitnění služeb. A právě to je případ havířovské Hlavní třídy, kde se nám takovouto společnou řeč spředstaviteli města podařilo najít. Stejně bychom rádi postupovali i vjiných městech. Jen tak můžeme prostředky, které máme na opravy bytového fondu kdispozici, investovat skutečně efektivně.“

Nebudou vám ale nyní chybět prostředky do jiných nutných oprav?

„Komplexní regenerace ve vybraných lokalitách jsou pochopitelně pouze jednou částí našeho plánu oprav a investic. Další neodmyslitelnou část tvoří investice týkající se skutečně naléhavých oprav či přímo havarijních stavů. Proto jsme také zavedli novou havarijní linku 840 11 33 44, kam mohou naši nájemníci vpřípadě mimořádných událostí volat vpracovní dny od 14 hodin odpoledne do 7 hodin rána a o víkendech nonstop. Jinak jejich podněty přijímáme vpracovních dnech od 7 do 17 hodin na zákaznické lince 840293546, případně na e-mailové adrese info@rpgbyty.cz. No a uvědomujeme si také to, jak velmi citlivě lidé vnímají prostředí, ve kterém žijí. Proto vsoučasné době probíhá první zněkolika etap projektu nazvaného „Lepší bydlení“, vjehož rámci se snažíme o zkvalitnění společných prostorů vdomech. To znamená, že nám jde o to, aby lidem zvonily zvonky, šly zamykat hlavní dveře chránící domy před nezvanými hosty a podobně. To všechno jsou kroky, kterými chceme dávat jasně najevo, že máme zájem se o naše nemovitosti starat, jen na to potřebujeme trochu víc času.“

Proč se bude zvedat cena nájemného a kam půjdou tyto peníze?

„To souvisí právě spotřebnými opravami a investicemi. Veškeré peníze, které získáme znájemného, putují zpět do oprav a investic souvisejících sbytovým fondem. Ovšem vzhledem ktomu, že zhruba 80 procent našich bytů podléhá ještě stále regulovanému nájemnému, máme příjem financí výrazně omezený a vzhledem k součastnému stavu našich domů nedostačující. Proto čím více peněz znájemného získáme, tím více toho budeme moci opravit.“

O kolik tedy ceny pro jednotlivé domácnosti porostou?

„V průměru je to asi o 16,5 procenta. Ve městech spočtem obyvatel nad 50 tisíc, kam spadá právě i Havířov, to bude ze součastných 21,82 korun za metr čtverečný, na 25,46., což není oproti jiným místům vrepublice částka až tak závratná. Nehledě na to, že současná výše tržního nájemného je mnohdy čtyřikrát až desetkrát vyšší.“