Zřejmě už na podzim se začne s čištěním jezera, z jehož dva se odtěží nános bahna, které se tak několik desítek let ukládalo. 

Revitalizaci připravuje a z velké části zaplatí ministerstvo financí. Stát má okolo 100 milionů korun.

„V rámci revitalizace vodní plochy budou provedeny úpravy břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy se propojí lávkou. Jezero bude vyčištěno od nahromaděných sedimentů, které se léta ukládaly na jeho dně,“ naznačil revitalizační plány mluvčí města Lukáš Hudeček. 

Ministerstvo financí zaplatí čištění jezera v karvinském parku Boženy Němcové.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Kolem vodní plochy navíc vznikne nová pěší stezka s odpočívadly doplněnými mobiliářem – lavicemi z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. U náspu současně budovaného silničního obchvatu budou vysazeny nové dřeviny. 

Revitalizace této lokality si postupně vyžádá určitá nějaká omezení, venkovní akce v areálu lodiček by však měly během sezony běžet normálně. „Podrobnosti budeme znát až po skončení výběrového řízení, až se bude se zhotovitelem řešit postup prací,“ dodal Hudeček.