Projekt Revitalizace povodí Olše pro Český Těšín, Třinec a Těrlicko už před sebou nemá žádné překážky. Zastupitelé Českého Těšína rozhodli o vypsání výběrového řízení na firmu, která bude kanalizační řad pro město v budoucnu spravovat.

V Českém Těšíně by se mělo začít kopat v srpnu, odkanalizování se po letech čekání dočkají lokality: Horní Žukov: Na Biernotí, Dolní Žukov: Halamová kolonie, část Svibice a celý Mostecký kopec.

V hraničním městě se to týká 220 nemovitostí. Stavba by měla být hotova do konce října roku 2010.

Díky soutěži veškeré náklady na realizaci klesly z 113,8 milionů na 100,9 milionů. Z Evropské unie, Fondu soudržnosti, město získá na tento projekt 71 milionů korun, 5 milionů ze Státního fondu životního prostředí a 8,73 milionu je dotace z ministerstva životního prostředí na pokrytí kurzovních rozdílů. Vlastní zdroje města činí 15 milionů korun.

Domkaři dostanou přípojku na kanalizaci zdarma

Již dříve zastupitelé rozhodli, že v Českém Těšíně budou mít domkaři přípojku na novou kanalizaci zdarma. Radnice za ně zaplatí nejen projektovou dokumentaci jako většina obcí v rámci vodohospodářského svazku, ale i samotnou realizaci.

„Lokality, které nejsou odkanalizovány, je třeba napojit na kanalizační řad do konce roku 2010. Pokud by se nám to nepodařilo, pak bychom nesplnili zadávací podmínky a přišli bychom o dotaci z Evropské unie. V tom případě by finanční dopad byl pro město ještě vyšší,“ uvedl radní Tadeáš Cichy, který projekt prosazuje.

Podle něj by byl problém profinancovat vlastní přípojky především pro starší občany. „Pak bychom sice měli čističky i kanalizaci, ale lidé by se odmítali na ně napojit, protože už i tak je pro ně odstrašující skutečnost, že budou muset začít platit stočné,“ dodal Cichy. (red)