Podle informací z radnice je projekt zpracován už od poloviny roku 2010, avšak realizace projektu je nadále v nedohlednu.

„Projekt jsme předložili Mezirezortní komisi pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje společně s žádostí o jeho financování," uvedla vedoucí odboru výstavby orlovské radnice Hana Juřicová.

Žádost je momentálně na Ministerstvu financí, které ale projekt označilo za náhradní, bez priority. Stejný postoj má i město.

„Město má v současné době rozpracovaných několik prioritních projektů jako je rekonstrukce koupaliště, náměstí nebo revitalizace lesoparku, které budou pro město velmi finančně náročné. S ministerstvem komunikujeme, ale vzhledem k tomu, že nyní v rámci programu financování máme v záměru revitalizovat centrum, není projekt Zimovůdka na pořadu dne," potvrdila mluvčí města Nataša Cibulková.

Podle Hany Juřicové město samo na revitalizaci peníze nemá a navíc většina ploch ani není v majetku města.

„Původní projekt počítal s poměrně nákladným zpřístupněním území a obnovení jeho průchodnosti propojením Zámeckého parku v části Orlová-Město a lesoparku v Orlové-Lutyni," vysvětlila Juřicová.

Zatím území není ani důkladně prozkoumáno, znám tak není ani jeho stav a dokonce ani přesné vymezení.

„K prozkoumání území a jeho vymezení by došlo až v případě spuštění projektu a všechny tyto práce stejně jako projektování by provádělo Ministerstvo financí," vysvětlila Nataša Cibulková.

Podle zástupců města však projekt revitalizace neupadl v zapomnění. Momentálně to ale vypadá, že nějakou dobu jeho realizace zůstane „u ledu".