„Zaznamenali jsme téměř 5,2 tisícovky porušení léčebného režimu. V praxi to znamená, že 2,4 procenta kontrolovaných osob byla snížena nebo odebrána nemocenská,“ upřesnila mluvčí ČSSZ Štěpánka Filipová. V Moravskoslezském kraji porušila léčebný režim více než tisícovka lidí na nemocenské. Kromě snížení či odebrání nemocenského může Česká správa sociálního zabezpečení také ukončit pracovní neschopnost. A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. Za tři čtvrtiny letošního roku tak pracovníci ČSSZ ukončili téměř 2,5 tisícovky pracovních neschopností.

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musejí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, či například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou. Pověření pracovníci správ sociálního zabezpečení se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ.

Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého pracovního týdne, případně také o víkendu.