Jednosměrný provoz platí v části ulice Svornosti u magistrátu. Jde o úsek mezi ulicí Na Nábřeží a křižovatkou se spojnicí za budovou magistrátu s ulicí J. Švermy. Obyvatelé blízkých domů mohou díky úpravě využívat necelou dvacítku nových parkovacích míst.

„Tento úsek je jedním ze tří, u kterých jsme zvažovali úpravu na jednosměrky s možností zřízení nových parkovacích míst. Zatímco u dvou zbylých by byla úprava náročnější stavebně i finančně, v ulici Svornosti se jednalo pouze o několik nových dopravních značek a namalování vodorovného značení," vysvětlila vedoucí odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Zdena Mayerová.