Tyto údaje podle mluvčí radnice Doroty Havlíkové dávají za pravdu argumentům představitelů města, kteří tvrdli, že takto pojatá statistika je zavádějící, protože města označená za nejproblémovější mají současně nejvíce pokutovaných cizinců, kteří se počítají za tamní o bčany, a zvyšuji takto průměr. „Máme skoro šestnáct procent bodovaných řidičů na území našeho města. Poměr bodovaných cizinců k našim občanům je zhruba 59 procent k 41 procentům. Z toho je zřejmé, že více než polovina přestupků spáchaných na území našeho města patří přespolním,“ uvedl vedoucí oddělení dopravy Městského úřadu v Českém Těšíně Tomáš Hloušek.

Dodal, že tento systém je zavádějící v tom, že pokud je cizí státní příslušník trestán za dopravní přestupek poprvé ve svém životě na našem území, pak už je napořád pro potřeby bodového systému evidován jako obyvatel toho města, kde napoprvé přestupek spáchal. „To je systém zavádějící. Logicky se tím zvyšují negativní čísla v obcích, které leží na hranici nebo na důležitých dopravních tazích,“ říká Hloušek. A jak to tedy vypadá v Českém Těšíně? Do konce března tam nasbíralo nejvíce pokutovaných řidičů po jednom trestném bodu: celkem 970. Limit 12 bodů už vyčerpali dva řidiči. Celkem o nějaký bod přišlo 2 587 motoristů. „Podle celostátních průměru nasbíral už body každý 13. řidič-muž a každá 49. řidička, největší skupina – 39 procent - potrestaných šoférů již přišla o dva body,“ říká Havlíková.